Home các số BT Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 21/12/2017, Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Chánh văn phòng, ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở TN&MT Khánh Hòa và Các đồng chí đại diện đơn vị sự nghiệp trong Khối là Trung tâm Quan trắc TN&MT, Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT).

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đồng Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung quan trắc TN&MT, đại diện cho Trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp báo cáo tóm tắt tình hình công tác năm 2017 của Khối.

Đầu năm 2017, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp gồm 05 đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở, đến tháng 10/2017 đơn vị Trung tâm Kỹ thuật TN&MT được sáp nhập với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Khối các đơn vị sự nghiệp còn lại 04 đơn vị gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Quan trắc TN&MT và Trung tâm CNTT. Các đơn vị trong Khối vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN), vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành TN&MT.

Trong năm 2017, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Khối thi đua đã và đang tích cực tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra như: ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính (CCHC); ứng dụng CNTT,….cụ thể:

1. Kết quả thực hiện học tập, quán triệt và triển khai kịp thời đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Toàn thể viên chức, nhân viên các đơn vị được tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời có Bảng đăng ký và lấy đó làm tiêu chí bình xét thi đua cuối năm;

- Trong năm 2017, các đơn vị đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao 

Các đơn vị trong Khối đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra về mức doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, kết quả thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Khối đã đạt cụ thể như sau:

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2017

(triệu đồng)

Thực hiện 11/2017

(triệu đồng)

Ước thực hiện cả năm

(triệu đồng)

Tỷ lệ % ước thực hiện so với kế hoạch năm

Doanh thu

+ Thu phí, lệ phí

5.525

16.160

16.563

300%

+ Thu sự nghiệp

18.800

33.756

36.839

196%

Nộp Ngân sách

+ Phí, lệ phí

1.620

1.880

2.025

125%

+ Thuế

1.800

3.304

3.684

196%

3. Kết quả các hoạt động Thi đua – Khen thưởng

- Đối với công tác Thi đua Khen thưởng, ngay từ đầu năm các đơn vị trong Khối đều đăng ký giao ước thi đua đạt Tập thể lao động xuất sắc. Toàn thể viên chức, nhân viên các đơn vị đăng ký cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong năm số viên chức nhân viên đăng ký sáng kiến cải tiến trong công việc tăng cao, kết quả có 22 người đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở với 15 sáng kiến được công nhận, trong đó Trung tâm Quan trắc TN&MT 06 người với 05 sáng kiến; Trung tâm CNTT 04 người với 02 sáng kiến; Trung tâm Phát triển Quỹ đất 05 người với 03 sáng kiến; Văn phòng Đăng ký đất đai 07 người với 05 sáng kiến.

- Hoạt động của tổ chức Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong trong các phong trào thi đua; nhiệt tình hưởng ứng các ngày lễ lớn như ngày Môi trường thế giới, ngày nước thế giới, cùng các đoàn viên của Sở TN&MT tham gia khắc phục dọn rác khu vực bờ biển Nha Trang sau bão Damrey (Bão số 12), tham gia hội bóng đá Đoàn cơ sở, các hoạt động văn nghệ thể thao khác. Kết quả: Các chi đoàn đều đạt danh hiệu Vững mạnh, xuất sắc.

- Hoạt động tổ chức Công đoàn: BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như vui chơi, giải trí, tham quan du lịch, tổ chức các hoạt động lễ, tết. Thực hiện tốt việc tương trợ giúp đỡ đoàn viên công đoàn khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau. Trong năm 2017, nhằm động viên, khuyến khích người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức tham quan, du lịch cho người lao động: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tổ chức 02 chuyến tham quan du lịch tại Miền Tây và Đà Nẵng; Văn Phòng đăng ký tổ chức nhiều chuyến đi trong và ngoài nước vào các dịp lễ như đi các tỉnh phía Bắc, Miền Tây, Đà Lạt, Lào, Hàn Quốc; Trung tâm Quan trắc TN&MT tổ chức đi Ninh Thuận cho viên chức, nhân viên nhân dịp 20/10. Kết quả: Các Công đoàn đều đạt danh hiệu Vững mạnh, xuất sắc.

Công tác thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, hình thức đa dạng đã được các đơn vị coi như một phương thức, biện pháp để tạo sự đồng thuận cao và phát huy nội lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định hoạt động. Các phong trào thi đua của các đơn vị được tổ chức ký giao ước, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể đã thực sự động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động vượt mọi khó khăn, thách thức, sáng tạo, hăng say thi đua lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả của khen thưởng đã được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng nêu những tồn tại, hạn chế trong các phong trào thi đua, công tác thi đua tại các đơn vị trong Khối, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, qua đó đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị để tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, công tác thi đua của Khối trong năm 2017 cũng như phương hướng năm 2018 để thực hiện.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện các đơn vị thành viên trong Khối đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Các ý kiến của đại biểu đều thể hiện sự nhất trí với các nội dung được tổng hợp tại Báo cáo, tại Hội nghị các đại diện của Khối cũng bày tỏ những khó khăn của đơn vị trong năm 2017 và thời gian sắp tới kiến nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề đạt lên Lãnh đạo Sở TNMT.

Hội nghị cũng tiến hành chấp điểm và công bố kết quả chấm điểm các đơn Khối thi đua năm 2017 đã đạt được lần lượt như sau: Văn Phòng đăng ký Đất đai tỉnh xếp thứ nhất, Trung tâm Quan trắc TN&MT xếp thứ hai, Trung tâm CNTT xếp thứ 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất xếp thứ tư.

Phần cuối Hội nghị, Đại diện Trung tâm Quan trắc TNMT đã trao lại cờ thi đua của Khối cho Văn phòng Đăng ký đất đai là Trưởng Khối thi đua năm 2018.

Đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh nhận cờ chuyển giao Trưởng Khối thi đua năm 2018 từ Trung tâm Quan trắc TN&MT (Ảnh –Trung tâm Quan trắc)

Bùi Thu Huyền - Trung tâm QTTTN&MT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa