Home các số BT Khối Quản lý nhà nước cấp huyện, ngành Tài nguyên và Môi trường Tổng kết phong trào thi đua năm 2017

Khối Quản lý nhà nước cấp huyện, ngành Tài nguyên và Môi trường Tổng kết phong trào thi đua năm 2017

Sáng ngày 18/12/2017, tại Hội trường Liên đoàn lao động huyện Khánh Vĩnh, Khối quản lý nhà nước cấp huyện ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017. 

Ông Lê Văn Hoàng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo tổng kết

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Mai Xuân Hưng-Phó Giám đốc Sở TN&MT, Ông Lê Đức Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh. Về tham dự Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua của 8 đơn vị thành viên trong Khối gồm các Phòng TN&MT huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ông Mai Xuân Hưng-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Hoàng-Trường Phòng TN&MT huyện Khánh Vĩnh thay mặt đơn vị chủ trì khối thông qua Báo cáo Tổng kết thi đua năm 2017. Với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong khối, tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển và hải đảo. Trong năm 2017, các thành viên trong khối đã phấn đấu thi đua đạt nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực cụ thể: đã giải quyết 523/569 đơn thư khiếu nại, tranh chấp, phản ánh, kiến nghị đúng quy định của pháp luật, đạt 91,92% số đơn thư tiếp nhận; Trình UBND cấp huyện cấp được 2.615,30ha/2.284,90ha, đạt 114,46% so với kế hoạch; Thực hiện tốt công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) năm 2017cấp huyện; hoàn thành công tác thống kê năm 2016; tham mưu UBND cấp huyện ký ban hành 1.161 quyết định giao đất, 2.295 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, 3.084 quyết định thu hồi đất, với tổng diện tích 373,28ha; Tổ chức 40 đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch, tập trung trên các lĩnh vực như: Đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND cấp xã kiểm tra xử lý những vi phạm về hoạt động khoáng sản, môi trường…Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện: Ngày quốc tế đa dạng sinh học, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển, hải đảo năm 2017….; thực  hiện tốt công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đặc biệt là tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4 theo yêu cầu. Các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, công đoàn, Đoàn thanh niên và xây dựng đơn vị vững mạnh đã được Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khuyết điểm như: vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản mặc dù có nhiều cố gắng nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra….

Đồng chí Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, phát biểu tại Hội nghị

Qua kiểm tra công tác TN&MT của các huyện, thị xã, thành phố năm 2017, kết quả Phòng TN&MT huyện Khánh Vĩnh dẫn đầu khối thi đua năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Mai Xuân Hưng-Phó Giám đốc Sở TN&MT và ông Lê Đức Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Khối trong năm 2017 và chỉ đạo các đơn vị trong khối tiếp tục xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018./.

Hoàng Linh - Phòng TNMT Khánh Vĩnh

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa