Home Các số bản tin 10 năm (2008-2018) hoạt động Hội bảo vệ thiên nhiên & môi trường tỉnh khánh hòa

10 năm (2008-2018) hoạt động Hội bảo vệ thiên nhiên & môi trường tỉnh khánh hòa

Email In PDF.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) tỉnh Khánh Hòa là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người quan tâm, cống hiến và tham gia hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên & môi trường.

Được thành lập theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu chính trong hoạt động của Hội là tập hợp và vận động các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng dân cư cùng tham gia công tác bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường và vận động để người dân nhận thức được công tác BVTN&MT là vấn đề sống còn của nhân loại, có tầm quan trọng đối với đời sống con người, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, Hội cũng có nhiệm vụ kiến nghị và đóng góp ý kiến với Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích BVTN&MT.

Trên cơ sở Quyết định thành lập Hội của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2008, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2008-2013 được tiến hành với gần 100 hội viên cá nhân và 07 hội viên tập thể. Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch.

Trải qua 05 năm hoạt động, ngày 16 tháng 3 năm 2014, Hội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2014-2019). Hiện nay số hội viên cá nhân là gần 300 người (tính theo đơn gia nhập hội) với 17 đơn vị là Hội viên tập thể, 01 Câu lạc bộ (Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường-C4E) và hai Chi hội là Chi hội Phòng Tài nguyên & Môi trường Nha trang và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Vạn Ninh. Ban Chấp hành nhiệm kỳ này gồm 21 thành viên với 01 Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch và đã thành lập 04 Ban để hoạt động, bao gồm:

- Ban Khoa học và Công nghệ;

- Ban Tài chính;

- Ban Tuyên truyền;

- Ban Đối ngoại.

Mỗi Ban do một Phó Chủ tịch phụ trách. Hàng năm, Thường trực Hội họp Ban Chấp hành để triển khai nhiệm vụ mới.

Năm nay 2018, Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa tròn 10 tuổi. Mười năm qua, tuy thời gian có ngắn ngủi, nhưng Hội đã có những bước trưởng thành. Từ chỗ không có tên tuổi trong danh sách thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT (LHH) tỉnh Khánh Hòa, trong Hội BVTN&MT Việt Nam, nay Hội gia nhập và được công nhận là một trong những Hội vững mạnh của LHH, Hội BVTN&MT tỉnh Khánh Hòa còn là Hội viên tập thể tích cực và có uy tín của Hội BVTN&MT Việt Nam. Để đạt được những thành công bước đầu ấy, Hội đã có những hoat động tích cực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tôn chỉ, mục đích là thông qua tuyên truyền vận động bằng những hoạt động khoa học công nghệ cụ thể, nhằm tác động lên sự nhận thức của cộng đồng dân cư. Thời gian qua, Hội đã quy tụ được nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật, trí thức chân chính trong các lĩnh vực và một bộ phận đông đảo những người dân có tâm huyết tham gia vào Hội. Đây chính là lực lượng nòng cốt làm cho Hội ngày càng phát triển.

Hơn 10 năm hoạt động, nhìn lại chặng đường đã qua, Hội BVTN&MT tỉnh Khánh Hòa có quyền tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ công sức và trí tuệ cho hoạt khoa học công nghệ, cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh nhà. Có thể nêu một số việc làm cụ thể như sau:

Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hội viên và trong cộng đồng

Năm 2009, Hội đã huy động toàn bộ Hội viên tham gia phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường (thuộc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) tổ chức khảo sát, điều tra chất thải rắn trên các lĩnh vực du lịch, y tế, sản xuất công  nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh, thu gom hàng trăm mẫu, phản ánh đúng thực chất của chất thải bẩn gây ô nhiễm môi trường, qua đó giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6), Hội đã tổ chức thành công cuộc thi viết với chủ đề “Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa”. với các thể loại như bài viết, phóng sự, điều tra, bút ký v.v… Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 6.000 bài dự thi phản ánh một cách trung thực, khách quan về thiên nhiên môi trường Khánh Hòa. Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 12 tác phẩm nổi bật với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Năm 2010, Hội tiếp tục tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong thiếu nhi TP. Nha Trang. Cuộc thi đã được đông đảo học sinh các trường tiểu học, THCS tham gia hưởng ứng với hơn 5.000 bức tranh dự thi do các em thực hiện. Cuộc thi cũng đã trao giải thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Năm 2011, Hội đã phối hợp với Viện Môi trường và Phát triển bền vững (Thuộc Hội BVTN&MT Việt Nam) và quỹ Phát triển Châu Á tổ chức tập huấn cho hội viên về nâng cao vai trò của tổ chức xã hội- nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng các chính sách ở địa phương, đặc biệt là các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo bệ môi trường. Sau  tập huấn, Ban Tổ chức lớp học đã cấp giấy chứng nhận cho hơn 50 học viên.

Hội BVTN&MT tỉnh Khánh Hòa là thành viên tích cực trong đội quân trồng rừng ngập mặn. Qua bốn lần tham gia cùng Câu lạc bộ Vịnh đẹp Nha Trang và Ban Quản lý khu Bảo tồn Vịnh đã trồng được 6,5 ha rừng ngập mặn, tỷ lệ cây sống 65-70 %. Hội đã 02 lần tham gia cùng Công ty Yến Sào Khánh Hòa thả rùa biển về dại dương và thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực biển Đông Tằm, Nha Trang.

Hàng năm, để nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, Hội đưa ra các chủ đề về bảo vệ môi trường để đăng ký thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp môi trường với UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa và mời các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về các vấn đề quan trọng để truyền đạt, tập huấn, tuyên truyền trong toàn thể hội viên.

Các hoạt động khoa học và công nghệ

Là thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa, trong những năm qua, các hội viên của Hội BVTN&MT tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các đề tài cấp cơ sở, cấp tỉnh và ngoài tỉnh cụ thể như:

- Đề tài “Ứng dụng công nghệ hầm biogas để xử lý nước thải trong sản xuất bún tại thị trấn Diên Khánh”.

- Đề tài “Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu nạo vét neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (cảng cá Đông Hải) và đánh giá tác động môi trường khu chuyển tải số 1 Ninh Chữ tại phường Đông Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận”.

- Đề tài “Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên nguồn lợi ven bờ của biển Việt Nam và biển Khánh Hòa bằng công nghệ viễn thám”..

- Đề tài “Điều tra khảo sát và lập hồ sơ đề nghị Hội Bảo Vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam công nhận Cây Di sản Việt Nam”..

- Đề tài “Đánh giá phạm vi phân bố và thử nghiệm nhân giống đối với 02 loài Thông lá dẹp và Pơ mu tại Khánh Hòa”.

Trong các năm từ năm 2017 đến năm 2020 các nhà khoa học của Hội tiếp tục đăng ký các đề tài khoa học như:

- Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững;

- Đề tài tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch Suối Hoa lan;

- Đề tài khảo sát và lập hồ sơ về các loài sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phục vụ cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về về mức độ xâm hại của chúng.

Đặc biệt trong năm 2017, Hội đã phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Biển tỉnh Khánh Hòa xây dựng trang website (khanhhoaxanh.org.vn) nhằm thông tin kịp thời những vấn đề về BVTN&MT của tỉnh Khánh Hòa đến với cộng đồng.

Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Xác định tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng là một trong những  hoạt động chính của Hội, nên trong thời gian qua, các hội viên của hội đã tham gia tổ tư vấn phản biện hơn 20 dự án về phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, TX. Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Những phần thưởng xứng đáng dành cho Hội trong 10 năm qua

Do có những thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường và các hoạt động khoa học kỹ thuật do LHH Việt Nam, Hội BVTN&MT Việt Nam và LHH tỉnh Khánh Hòa đề ra, nên trong thời gian qua Hội BVTN&MT tỉnh Khánh Hòa đã được các cấp ghi nhận và tặng thưởng cho tập thể Hội nhiều phần thưởng xứng đáng.

Hàng năm, khi LHH Khánh Hòa tổng kết hoạt động, Hội BVTN&MT tỉnh Khánh Hòa đều được công nhận là Hội vững mạnh và đều được LHH Khánh Hòa tặng giấy khen.

Mai Văn Thắng - Hội bảo vệ thiên nhiên & môi trường tỉnh khánh hòa

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa