Home Các số bản tin Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Email In PDF.

Năm 2017, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã tiến hành quan trắc tại 17 trạm không khí (trong đó có 2 trạm tự động), 13 trạm nước dưới đất, 19 trạm nước mặt và 18 trạm nước biển ven bờ. Chất lượng môi trường của tỉnh có thể nhận định như sau: 

Về chất lượng môi trường không khí xung quanh:

+ Tiếng ồn: có 4/15 trạm bị ô nhiễm là Ngã Ba Cây Dầu Đôi, TP Cam Ranh, Ngã Ba Ninh Hòa và Ngã Ba Bình Tân với tần suất từ 50% đến 100%. Trong đó, Ngã Ba Cây Dầu Đôi và TP Cam Ranh luôn có giá trị vượt quy chuẩn.

+ Bụi tổng (TSP): có 7/15 trạm có giá trị vượt quy chuẩn với tần suất từ 8,3% đến 41,7% đó là Ngã Ba Ninh Hòa, Ngã Ba Bình Tân, CCN Đắc Lộc, CCN Diên Phú, Ngã Ba Cây Dầu Đôi, Thành cổ Diên Khánh và TT Tô Hạp. So với các năm 2015 – 2016, nồng độ bụi tổng, SO2, HC có xu hướng giảm, trừ Ngã Ba Ninh Hòa, Thành Cổ Diên Khánh, Thị trấn Khánh Vĩnh và Thị trấn Tô Hạp.

+ Tại trạm quan trắc tự động Đồng Đế: chất lượng không khí tại khu vực trạm năm 2017 không khác biệt nhiều so với năm 2016, nhưng tốt hơn so với năm 2015 và kém hơn so với giai đoạn năm 2013-2014.

+Tại trạm quan trắc tự động 14 Hoàng Hoa Thám: bụi PM10, PM2,5, SO2 và CO luôn đạt quy chuẩn.  

Về chất lượng môi trường nước dưới đất:

Giá trị biến động không nhiều trừ KV Ninh An và UBND xã Cam Hải Đông có xu hướng tăng. Các trạm Dốc Ké, Ninh An, Bình Tân, Diên Phú, Cam Hải Đông và Cam Hiệp Nam chất lượng kém hơn so với trạm còn lại. So với các năm 2015 – 2016, các trạm Lương Hòa, Diên Phú, Cam Hải Đông và Cam Hiệp Nam bị suy giảm, các khu vực còn lại biến động không đáng kể.

Về chất lượng môi trường nước mặt:

+ Tại các hồ chứa: Nguồn nước đạt mục đích sử dụng cho sinh hoạt chiếm tỉ lệ cao. Mực nước cũng được cải thiện tốt hơn nhiều so với năm 2015-2016.

+ Tại các lưu vực sông:

Sông Cái Nha Trang và sông Dinh Ninh Hòa bị ô nhiễm bởi một vài yếu tố như: TSS tại Đồng Trăng, Thanh Minh và Võ Cạnh (do khai thác cát); clorua tại trạm cầu Sắt Nha Trang (do xâm nhập mặn); Fe tại trạm cầu Dinh Ninh Hòa. Các thông số còn lại như pH, DO, COD, photphat, nitrit, nitrat, amoni, dầu mỡ và các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn. Do mực nước cao và lượng mưa trong năm lớn nên cũng góp phần cải thiện chất lượng nước các sông. Các sông Suối Dầu và sông Tô Hạp trong năm cũng đều đạt mục đích sử dụng cho sinh hoạt với tỷ lệ cao hơn. So với các năm 2015 – 2016, chất lượng nước ở các sông tốt hơn.

+ Tại các kênh mương tiếp nhận nước thải: Cống Diên Toàn, Cống số 4 – KCN Suối Dầu và Mương thủy lợi Nhà máy Dệt Nha Trang vẫn bị ô nhiễm nặng với chất hữu cơ, coliform và với hàm lượng oxy hòa tan thấp. Nhìn chung, các trạm biến động không nhiều ngoại trừ Cống số 4 – KCN Suối Dầu có chuyển biến tốt hơn so với năm 2016.

Về chất lượng nước biển ven bờ:

+ Tại các vùng bãi tắm: hầu hết các giá trị đều đạt quy chuẩn, trừ coliform tại Bãi Dài (tần suất 33%). So với các năm 2015-2016, TSS, COD, BOD5 và coliform đều tăng tại Đại Lãnh, tương tự coliform cũng tăng tại Bãi Dài.

+ Tại các vùng nuôi trồng thủy sản: không đạt quy chuẩn đối với DO và TSS tại khu vực Đầm Nha Phu và Đầm Thủy Triều (TSS thường đạt cao tại Ngọc Diêm); amoni chỉ vượt quy chuẩn với tần suất thấp (8%) tại Đỉnh Đầm Nha Phu; riêng coliform gây nhiễm bẩn tại Vũng Trâu Nằm (42%), Đỉnh Đầm Nha Phu (8%) và Đỉnh Đầm Thủy Triều (17%). So với năm 2015-2016, các giá trị quan trắc giảm hoặc ít biến động, trừ Ngọc Diêm có xu hướng tăng.

+ Tại các vùng khác: bị nhiễm bẩn chủ yếu bởi coliform với tần suất từ 8% đến 42% (cao nhất tại Cảng Cam Ranh). So với năm 2015 – 2016, amoni giảm, trong khi TSS, BOD5, COD có xu hướng tăng tại trạm Nhà máy đường Khánh Hòa. Mức nhiễm bẩn coliform giảm tại phần lớn các trạm, trừ Nhà máy Xi măng Vân Phong có xu hướng tăng.

Nguyễn Thị Bảo Vân- Trung tâm Quan trắc TN&MT

Nguồn: Báo cáo Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 15:12 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa