Home Các số bản tin Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, việc tin học hóa hệ thống quản lý nhà nước của tỉnh Khánh Hòa và đặc biệt là trong công tác quản lý KT-XH đã trở thành yêu cầu tất yếu trong lộ trình phát triển của địa phương.

Thực hiện vấn đề này, triển khai phương án ứng dụng CNTT để xây dựng một hệ thống thông tin tổng thể nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển KT-XH của tỉnh là một lựa chọn tối ưu và hiệu quả, giúp nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm thời gian, trong hoạt động quản lý nhà nước.

Qua đánh giá các giải pháp công nghệ ứng dụng CNTT hiện nay, cùng với những yêu cầu cơ bản cho việc kiến tạo và xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, việc lựa chọn ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (công nghệ GIS) là một giải pháp thực thi hiệu quả, khả thi, theo đó hệ thống sẽ cung cấp thông tin một cách kịp thời, trực quan, tổng thể tình hình phát triển KT-XH dựa trên số liệu hoạt động của từng ngành, lĩnh vực được cập nhật theo chu kỳ, từ đó định hướng các chiến lược phát triển KT-XH bền vững. Việc vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu GIS có hiệu quả là cơ sở vững chắc cho việc ra quyết định của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, cũng như của nhà đầu tư đến với Khánh Hòa.

Hiện nay việc triển khai các dự án ứng dụng CNTT được chuyển giao từ Trung ương hay các dự án ứng dụng CNTT tại địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và hình thành nhiều nguồn cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu quản lý hành chính nhà nước và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành, lĩnh vực. Các dữ liệu này thường được sử dụng độc lập tại các cơ quan, địa phương và chưa có sự chia sẻ khai thác liên ngành, liên cơ quan, điều này dẫn đến việc không tận dụng hết nguồn tài nguyên thông tin, dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa và phát triển nhanh chóng về KT-XH của tỉnh đã làm gia tăng nhu cầu quản lý về cơ sở hạ tầng như: các công trình điện, nước, nước thải, thông tin liên lạc, hệ thống giao thông,... Do vậy, nhu cầu cần có một hệ thống các phương pháp quản lý và cung cấp thông tin hiện đại, tổng thể hơn để phục vụ cho công tác quản lý cơ sở hạ tầng được thuận lợi, phục vụ cho sự phát triển bền vững ở các lĩnh vực KT-XH.

Xét về nhu cầu ứng dụng thực tiễn, hầu hết các lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng tại Khánh Hòa, từ quy hoạch phát triển tổng thể đến quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng đất đai,... đều mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin bản đồ ở các tỉ lệ và đủ tin cậy để giải quyết các yêu cầu quản lý cơ sở hạ tầng ở cấp vĩ mô và điều hành tác nghiệp hàng ngày.

Từ đó cho thấy việc lựa chọn triển khai dự án “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa” là phương án hợp lý và hiệu quả nhất trong các phương án hỗ trợ quản lý hạ tầng KT-XH của tỉnh. Khi đó, các sản phẩm của Dự án sẽ đáp ứng các nhu cầu như sau:

- Cung cấp một hệ thống bản đồ bao gồm các cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng từ việc điện tử hóa các nguồn thông tin về cơ sở hạ tầng để phục vụ công tác quản lý cơ sở hạ tầng KT-XH tỉnh Khánh Hòa, cung cấp nhanh chóng và chính xác thông tin cũng như định vị không gian cho công tác chỉ đạo và điều hành.

- Hình thành một hệ thống dữ liệu GIS dùng chung cấp tỉnh đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm và khai thác sử dụng phục vụ công tác quản lý cơ sở hạ tầng ở cấp vĩ mô và chia sẻ thông tin, dữ liệu. Khi đó, mỗi ngành, lĩnh vực có thể tham khảo các thông tin của các ngành, lĩnh vực khác tùy theo mức độ bảo mật để phục vụ nghiên cứu, quy hoạch phát triển của từng ngành; từng bước giảm dần và đi đến thống nhất đầu mối cung cấp thông tin, giảm chồng chéo thông tin và chi phí tạo lập dữ liệu.

- Thống nhất trong việc lựa chọn, xây dựng các ứng dụng GIS để phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực tại các cơ quan, địa phương. Tránh đầu tư riêng lẻ hoặc trùng lắp, gây lãng phí về chi phí phát triển, bản quyền phần mềm, nhân lực vận hành.v.v..

- Cung cấp một số lớp bản đồ nền địa hình và địa chính thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, địa phương phát triển các lớp ứng dụng GIS chuyên ngành để xây dựng hệ thống GIS tại đơn vị mình, mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài.

Triển khai dự án là cơ sở để các cơ quan, đơn vị thống nhất phát triển các ứng dụng GIS phục vụ tác nghiệp quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh được sự đầu tư nhỏ lẻ, chồng chéo, tốn chi phí và thời gian cũng như tránh được tình trạng sản phẩm tạo ra không khai thác hết công suất,...  tạo đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu một cách chính xác, thống nhất tiến tới hình thành một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu GIS tập trung về tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển của địa phương, từ đó có kế hoạch phát triển phù hợp hơn nữa.

Sản phẩm của dự án hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý kinh tế - xã hội một cách tổng thể, cung cấp thông tin trực quan, chính xác, nhanh chóng tránh được những sai sót hay nhầm lẫn thông tin có thể làm sai lệch kết quả quản lý và quy hoạch phát triển, đặc biệt là giải quyết, khắc phục những hạn chế trong một số lĩnh vực quản lý hiện nay, như:

- Tình trạng bất cập và thiếu đồng bộ trong việc phát triển các cơ sở hạ tầng do thiếu các nguồn thông tin.

- Những hạn chế trong việc xây dựng, quản lý, chia sẻ khai thác sử dụng các nguồn cơ sở dữ liệu về cơ sở hạ tầng hiện nay.

- Các vướng mắc trong việc lập quy hoạch và công khai quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

- Các hạn chế trong việc quản lý hoạt động của một số ngành lĩnh vực có mức độ tương tác sử dụng cao: dịch vụ y tế, dịch vụ du lịch, giao thông đô thị,…

Ngoài ra, hệ thống KhanhHoaGIS cung cấp kênh thông tin trực quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin về quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tạo sự thu hút đầu tư.

Trọng Tuệ

Nguồn: CV 654/STTTT-KHTC ngày 24/4/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa