Home Các số bản tin Một số kết quả về hoạt động kinh tế - xã hội trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa

Một số kết quả về hoạt động kinh tế - xã hội trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Theo Báo cáo, tình hình kinh tế- xã hội tháng 4/2018 đã đạt được những kết quả nhất định và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018 của tỉnh Khánh Hòa.

I. Những kết quả đạt được trong tháng 4/2018

1. Về sản xuất công nghiệp

Theo UBND tỉnh, tình hình sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,77%. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 14,29%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 6,28%.

Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Nước yến, đường RE, điện thương phẩm… Các sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm là: Cá ngừ đông lạnh, điện sản xuất, tủ gỗ, sợi tự nhiên…

2. Dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu

Tháng 4 là tháng có nhiều ngày nghỉ lễ nên nhu cầu chi tiêu, vui chơi giải trí của người dân và du khách tăng, đã góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng háo và dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2018 được 7.624,2 tỷ đồng, tăng 1,7 % so với tháng trước, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; Chi cục quản lý thị trường đã thực hiện 182 lượt kiểm tra cơ sở SXKD, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, phát hiện 79 vụ vi phạm, xử lý 79 vụ, nộp ngân sách 382,7 triệu đồng.

Về du lịch, tổng doanh thu trong tháng 4 đạt được 1.639,4 tỷ đồng, tăng 6% so tháng trước, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước, với 525 nghìn lượt khách lưu trú, tăng 14,1% so với tháng trước, tăng 41,6% só với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2018 được 106,5 triệu USD giảm 27,3% so tháng trước, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4 được 57,7 triệu USD tăng 4,5% so tháng trước, tăng 101,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2018 tăng 0,57% so với tháng 12/2017 và tăng 2,47% so cùng kỳ năm trước.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ đông xuân đạt 48.552ha, bằng 57,72% KH, trong đó cây lương thực 22.263ha, băng 41,32%; cây chất bột có củ 4.709,2ha, bằng 108,81%; cây thực phẩm 2.957ha, bằng 44,52%; cây công nghiệp hàng năm 18.127,1ha, bằng 94,07%.

Về sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 4 được 7.659m3, tăng 45,03% so với cùng kỳ năm trước, Các đơn vị lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào chăm sóc, khoanh nuôi và tái sinh và bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô và triển khai các giải pháp ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép.

Vè chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2017/NĐ-CP: đến 21/02/2018, các ngân hàng thương mại đã tiếp cận với 46/46 chủ tàu được duyệt, ký hợp đồng tín dụng cho vay 31/46 chủ tàu ( 28 đóng mới; 03 tàu nâng cấp); tổng số tiền cho vay là 292,6 tỷ đồng, đã giải ngân 267 tỷ đồng, đạt 91,1%, dư nợ 257,5 tỷ đồng, hạ thủy và hoạt động khai thác 22 tàu đóng mới và tàu cải hoán.

4. Đầu tư xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Qua 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút được 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.613,4 tỷ đồng (trong đó thu hút vào Khu kinh tế Vân phong được 02 dự án với tổng vốn đăng ký là 50,3 tỷ đồng, 01 dự án đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp Ninh Thủy với tổng vốn đăng ký là 08 tỷ đồng), giảm so với cùng kỳ năm trước (4 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh thu hút được 24 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3.634,9 tỷ đồng). Đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 676 doanh nghiệp, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 340đơn vị trực thuộc, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước với tổng vốn đăng ký khoảng 6.516,9 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; số lượng doanh nghiệp giải thể là 138 doanh nghiệp, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 /2018

1.Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách 2018;

2. Hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh;

3. Tiếp tục công tác xây dựng Đề án để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong;

4.Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

5. Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là các dự án: Nút giao thông Ngọc Hội, Đường vành đai 2, các tuyến đường, nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang… Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu sản xuất công nghiệp, Cụm công nghiệp. Kiểm tra đôn đốc tiến độ, xử lý vi phạm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư để dự án sớm triển khai thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng;

6.Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ đề phòng chống cháy nổ, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm quốc phòng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thanh Tùng-TTCNTT

Nguồn: Trích Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa