Home Các số bản tin Tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc so với năm 2016 về chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

Tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc so với năm 2016 về chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

Email In PDF.

Ngày 02/5/2018, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ CCHC Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 (Par Index năm 2017) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó tỉnh Quảng Ninh đạt chỉ số  Par Index 89,45 %, xếp vị trí thứ nhất; tỉnh Khánh Hòa đạt chỉ số  Par Index 89,45 %, xếp vị trí thứ 6, tăng 6 bậc so với năm 2016. Cụ thể các chỉ số thành phần như sau:

-  Chỉ số Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 80%;

- Chỉ số Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 84,56 %;

- Chỉ số Cải cách thủ tục hành chính đạt 95,98 %;

- Chỉ số Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 81,89 %;

- Chỉ số Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đạt 75,06 %;

- Chỉ số Cải cách tài chính công đạt 89,85 %;

- Chỉ số Hiện đại hóa hành chính đạt 83,59 %;

- Chỉ số Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 83,31 %.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp vị trí xếp hạng của tỉnh Khánh Hòa tăng so với năm trước đó./.

Nguyễn Duy Đức-VPS

Nguồn: "Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa"

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa