Home các số BT Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 11/6/1948, sau 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, Hồ chủ tịch đã ra lời kêu gọi thi đua yêu nước. Lời kêu gọi ái quốc ngắn gọn mà cô động, đủ đầy, không phân biệt ngành nghề, không phân biệt một ai:  các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng, đồng bào công thương, đồng bào công nông, đồng bào trí thức và chuyên môn, nhân viên Chính phủ, bộ đội và dân quân, mỗi người một việc. Mục đích chính của lời kêu gọi thi đua ái quốc là  “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm 

70 năm sau, với  những cố gắng của nhân dân, nền kinh tế nước nhà ngày một hồn vinh, tinh thần của lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 hãy còn vẹn nguyên đi cùng sự nổ lực, phấn đấu trên mọi phương diện của đồng bào cả nước. Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ “kỷ niệm 70 năm Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh đã tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và lao động trên mọi phương diện nhằm đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy kinh tế gia tăng, giữ vững bản sắc văn hóa, an ninh ổn định... Đ/c Lê  Đức Vinh đã trao bằng khen cho 56 tổ chức và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc vì lao động hăng say không mệt mỏi, góp phần làm nên thắng lợi của tỉnh nhà. Những thành tích trên là những gương điển hình tiến tiến cần được nhân rộng.

Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến (ảnh: Thanh Huyền)

Đặng Thanh Huyền - Chi cục BHĐ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa