Home các số BT Tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị năm 2018

Tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị năm 2018

Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển đô thị năm 2018.

Mục đích nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ với các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình Phát triển đô thị; thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển đô thị. Cụ thể là, sẽ bổ sung nguồn vốn để thực hiện công tác quy hoạch đô thị tại các địa phương nhằm kêu gọi và thúc đẩy đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, kêu gọi nguồn lực ngoài ngân sách để tập trung hoàn thiện và phát triển đô thị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tiếp tục phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, gồm: khu vực vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong. Để phát triển bền vững, trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế mới cho lực lượng lao động tại 3 vùng kinh tế này; hoàn thành 08 đề án phát triển twungf đô thị trong Quý III-IV năm 2018; hoàn thành đề án phân loại đô thị đối với huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh là đô thị loại IV và đề án công nhận đạt các tiêu chuẩn là đô thị loại V đối với xã Ninh Xuân trong năm 2018.

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh; nghiên cứu thay đổi chức năng ga Nha Trang theo hướng xây dựng nhà ga mới để phục vụ vận tải hàng hóa, ga Nha Trang chỉ phục vụ vận tải hành khách; về lâu dài cần nghiên cứu di dời ga Nha Trang và các công trình liên quan ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố để phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng ngành đường sắt và các hành trình chạy tàu của tuyến đường sắt Bắc- Nam.

Định hướng lâu dài, cần khai thác tối đa về lợi thế, tiềm năng phát triển các khu bến cảng tổng hợp và chuyên dùng cho tàu biển trọng tải lớn tại các khu Vân Phong, Vịnh Cam Ranh, Nha Trang và Trường Sa; tiếp tục nâng cấp mở rộng xây dựng hệ thống đường tỉnh, đường huyện và kết hợp xây dựng mới đạt quy chuẩn từ đường cấp IV đến cấp III; luôn đảm bảo cung ứng điện, nước, dịch vụ viễn thông đầy đủ cho sự phát triển kinh tế toàn tỉnh; đồng thời giảm tối đa ngập lũ đồng bằng các sông, thúc đẩy một số ngành kinh tế sau các công trình cùng phát triển như du lịch lòng hồ, nuôi trồng thủy sản.

Về chất lượng đô thị , tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện chất lượng đô thị của các đô thị được phân loại đô thị; đầu tư xây dựng và hoàn thiện chất lượng đô thị của đặc khu hành chính kinh tế Bắc Vân Phong theo tiêu chuẩn đô thị loại II; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy đầu tư xây dựng các khu chức năng của Khu du lịch bán đảo Cam Ranh theo tiêu chuẩn đô thị loại III; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu cho huyện đảo Trường Sa theo định hướng phát triển kinh tế biển gắn liền với an ninh quốc phòng biển đảo. Đồng thời, nâng cao mật độ dân cư đô thị một cách hợp lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động đô thị tại các khu vực mới nâng cấp từ các xã thành phường, cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng của các khu đô thị mới. Và tiếp tục công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V cho các khu vực đã được quy hoạch phát triển thành nội thành, nội thị.

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, sẽ xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại có chất lượng môi trường sống tốt và là Trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế; có tỷ lệ lấp đầy cao tại các khu đô thị mới và áp dụng những khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý đô thị; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ công chức mang tính chuyên nghiệp, có đức có tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; qua đó, tuyên truyền vận động nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn háo lành mạnh, nếp sống văn háo và văn minh đô thị, phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Giáo dục nếp sống văn minh đến toàn dân, trọng tâm là thế hệ trẻ, nhất là đối với đối tượng thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên.

Trong Chương trình Phát triển đô thị năm 2018, đã xây dựng một số Dự án trọng điểm quan trọng được kể đến đó là:

Đối với Thành phố Nha Trang, bao gồm Dự án đầu tư trung hạn khoảng 19 dự án, với tổng vốn thực hiện khoảng 959,84 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 98 dự án, với tổng vốn thực hiện khoảng 443,44 tỷ đồng;

Đối với Thành phố Cam Ranh, dự án đầu tư trung hạn khoảng 12 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 32,00 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án khác thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 56 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 14,11 tỷ đồng;

Đối với Thị xã Ninh Hòa, dự án thuộc Danh mục đầu tư trung hạn khoảng 04 dự án, với tổng vốn thực hiện khoảng 30,00 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 20 dự án, với tổng vốn thực hiện khoảng 955,11 tỷ đồng;

Đối với huyện Diên Khánh, dự án thuộc Danh mục đầu tư trung hạn khoảng 07 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 97,90 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án khác thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 28 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 430,60 tỷ đồng;

Đối với huyện Cam Lâm, dự án thuộc Danh mục đầu tư trung hạn khoảng 10 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 433,80 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án khác thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 21 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 640,43 tỷ đồng;

Đối với huyện Vạn Ninh, dự án thuộc Danh mục đầu tư trung hạn khoảng 26 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 76,90 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án khác thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 74 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 1.242,67 tỷ đồng;

Đối với huyện Khánh Vĩnh, dự án thuộc Danh mục đầu tư trung hạn khoảng 09 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 28,00 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án khác thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 19 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 12,20 tỷ đồng;

Đối với huyện Khánh Sơn, dự án thuộc Danh mục đầu tư trung hạn khoảng 06 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 07,00 tỷ đồng; dự án đề nghị bổ sung và các dự án khác thực hiện bằng các nguồn vốn khác khoảng 13 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 20,20 tỷ đồng.

Thanh Tùng

Nguồn: Theo Quyết định Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2018

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa