Home Các số bản tin Hiện trạng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hiện trạng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Theo thống kê trong năm 2016, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh (gồm 06 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố với 35 phường, 06 thị trấn và 99 xã) với tổng khối lượng khoảng 807,26 tấn/ngày cơ bản đã được thu gom, xử lý với nhiều hình thức.

- Đối với các dự án xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh gồm 08 bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung do UBND cấp huyện quản lý, 12 bãi chôn lấp do UBND cấp xã quản lý. Trong số này, có 03 bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh bao gồm:

Khu xử lý nước rỉ rác Bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương,TP Nha Trang (Việt Phương )

+ Bãi chôn lấp Lương Hòa thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) thuộc Dự án cải thiện vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang, diện tích rộng 45 ha gồm 02 ô chôn lấp chất thải rắn thông thường rộng 12,8 ha, 01 hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 186 m3/ngày đêm, nước rỉ rác sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Dự kiến bãi chôn lấp phục vụ cho việc xử lý chất thải rắn thông thường của thành phố Nha Trang đến năm 2020.

Bãi rác Hòn Rọ, Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Ảnh Việt Phương)

+ Bãi chôn lấp Hòn Rọ thuộc xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa của thị xã Ninh Hòa. Bãi rác được cải tạo lại từ bãi rác cũ do Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa quản lý và vận hành. Và năm 2017, Công ty CP đô thị Ninh Hòa đã thực hiện các biện pháp khắc phục (xảy ra sự cố) đó là đã cải tạo 01 ô chôn lấp rác với diện tích khoảng 0,6 ha; nâng cấp hệ thống xử lý nước thải lên 60 m3/ngày đêm; xây dựng 01 hồ chứa nước rỉ rác với dung tích khoảng 20.000 m3. Dự kiến, bãi rác chôn lấp sẽ tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho địa bàn thị xã Ninh Hòa từ nay đến năm 2020. 

+ Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014. Bãi chôn lấp bao gồm 01 ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt rộng 1,2ha, hệ thống thu gom nước rỉ rác và hệ thống xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ sinh học tùy nghi với tổng diện tích khoảng 2.000 m2, dự kiến tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố Cam Ranh đến năm 2020.

- Về các dự án sử dụng phương pháp đốt và các phương pháp khác trong xử lý rác

Xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt có chi phí cao, do vậy việc đầu tư lò đốt rác lớn kèm công trình xử lý khí thải khá rất tốn kém. Trong khi đó, đầu tư các lò đốt quy mô nhỏ tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ONMT) có thể phát sinh các khí độc do nhiệt độ lò thấp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 01 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ Nhật Bản đang hoạt động tại khu Dốc Đỏ, thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Tuy nhiên với lượng chất thải phát sinh lớn, lò đốt chỉ đáp ứng một phần nhu cầu xử lý rác, khí thải lò đốt hiện tại có một số thông số không đạt quy chuẩn, UBND huyện Cam Lâm đang phối hợp với đơn vị có chức năng lập phương án khắc phục.

Lò đốt rác thải sinh hoạt (ảnh minh họa)

Trong những năm vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”;  

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 tại Quyết  định số 3320/QĐ-UBND ngày 03/11/2017. Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời có những chính sách ưu đãi và hỗ trợ để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hàng năm Sở TN&MT đều phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nói chung và các dự án xử lý chất thải rắn nói riêng để kịp thời xử lý hoặc tham mưu các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Việt Phương

Nguồn: Theo Công văn số 1905/STNMT-CCBVMT ngày 11/5/2018

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 10:06 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa