Home Các số bản tin số 65 tháng 7 năm 2018

số 65 tháng 7 năm 2018

Email In PDF.

1. Hội thao – Hội diễn văn nghệ Ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung bộ năm 2018 tại Quảng Nam

2. Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

3. Một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

4. Tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị năm 2018

5. Công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Kết quả công tác công đoàn 06 tháng đầu năm của Công đoàn cơ sở  Sở Tài nguyên và Môi trường và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

7. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Trung tâm Quan trắc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

9. Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh vật biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Hiện trạng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư với công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quốc Hội

12. Hồ chí Minh-Một phong cách lớn, một hiện tượng văn hóa đặc sắc

13. Liên hoan thiếu nhi thế giới năm 2018 cho một trái đất xanh

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 10:44 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa