Home Các số bản tin Một số nhiệm vụ về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

Một số nhiệm vụ về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 917/KKT-QLTNMT ngày 08/8/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc cung cấp thông tin về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có ý kiến như sau:

Cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về pháp luật về phòng ngừa, ứng phó SCMT và xử lý vụ việc môi trường

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020.

Hàng năm, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở TNMT và các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do đó đã chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố ô nhiễm môi trường; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất gây ra sự cố ô nhiễm môi trường.

Các sự cố môi trường xả ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2016 – 2018

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra 03 sự cố về môi trường, cụ thể như sau:

- Sự cố chảy tràn nước thải của Nhà máy Đường Khánh Hòa gây ô nhiễm môi trường nước biển đầm Thủy Triều gây nên hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi bị chết vào tháng 3/2016. Nguyên nhân chủ yếu do việc điều hành sản xuất hoạt động sản xuất đường và chủ quan trong công tác ứng phó sự cố.

- Sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại Bãi rác Hòn Rọ xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa gây nên điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn dân cư trong năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của bão nên mưa lớn làm bạt lót đáy ô chôn lấp bị thủng.

- Hiện tượng tảo nở hoa tại vùng biển bắc Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh gây nên hiện tượng cá tại các lồng, bè bị chết xảy ra vào tháng 6/2016 và tháng 10/2017. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch, phát sinh quá nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng như vệ sinh môi trường tại vùng nuôi và ảnh hưởng của thời tiết.

Ngay sau khi xảy ra các sự cố nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức công tác khắc phục và xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Công tác giải quyết vụ việc tại Nhà máy Đường Khánh Hòa

Ngày 14/3/2017, Sở TN MT đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-STNMT thành lập đoàn kiểm tra tại Nhà máy đường Khánh Hòa để xác định nguyên nhân, mức độ ô nhiễm và hướng dẫn xử lý, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường (ONMT) nhất là việc yêu cầu đền bù thiệt hại cho các hộ dân.

Sau khi hướng dẫn Nhà máy triển khai các giải pháp khắc phục sự cố và thống kê mức độ thiệt. Ngày 22/5/2017, Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1407/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đường Khánh Hòa với số tiền hơn 3 tỷ đồng và buộc Công ty phải đền bù thiệt hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản với số tiền hơn 6 tỷ đồng, đến ngày 11/7/2017,  Công ty đã hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính và đền bù thiệt hại môi trường cho các hộ dân.

Công tác giải quyết vụ việc tại bãi rác Hòn Rọ, thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

Sau sự cố rò rỉ nước rỉ rác, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại với người dân, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục sự cố và thực hiện các kiến nghị của người dân địa phương.

- Đầu tư mở rộng đường vào khu vực nghĩa trang để giảm ô nhiễm bụi do giao thông (xe ô tô đi vào Nghĩa Trang Hòn Rọ);

- Điều tra, đánh giá chất lượng nước ngầm khu vực Thôn Ninh Ích, xã Ninh An và vùng phụ cận để xác định nguyên nhân, mức độ ô nhiễm và ban hành mức hỗ trợ miễn, giảm giá nước sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng ô nhiễm từ nghĩa trang và các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực. Đến ngày 06/6/2017, đã hoàn thành việc lấy mẫu nước giếng với số lượng 160 mẫu gồm 146 giếng đào của các hộ dân nằm trong phạm vi 1000m kể từ bãi rác Hòn Rọ và 14 giếng lân cận;

- Tổ chức giám sát việc khắc phục sự cố tại bãi chôn lấp;

- Tổ chức quan trắc, giám sát môi trường định kỳ.

Từ tháng 10/2017 đến nay, bãi rác Hòn Rọ được đưa vào vận hành trở lại, việc chôn lấp rác thải sinh hoạt đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và xử lý môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Hiện tượng bùng phát tảo trên Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh

Ngay sau khi nhận được tin báo về hiện tượng cá chết trên vùng biển bắc Vịnh Vân Phong, Sở TNMT đã tham mưu văn bản thông báo nguy cơ xảy ra hiện tượng tảo nở hoa tại Vịnh Vân Phong đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, thu mẫu tảo khu vực Vịnh Vân Phong để xác định loài tảo nở hoa tại vịnh Vân Phong. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy nguyên nhân chủ yếu được xác định là do hàm lượng dinh dưỡng tập trung quá cao trong nước biển ven bờ (nguyên nhân chính là: nuôi trồng lồng bè có mật độ quá cao, chế độ dinh dưỡng, chất thải sinh hoạt, thời tiết,…). Qua đó, Sở TNMT đã kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh, các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn nhân dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản triển khai các biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế thiệt hại đối với hiện tượng tảo nở hoa trên Vịnh Vân phong – tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn lực thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố ONMT

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2018, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đều phải lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm môi trường và chủ động bố trí nguồn lực (nhân lực và kinh phí) để thực hiện. Ngoài ra, hàng năm  Sở TNMT đều tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường do đó, nếu có sự cố xảy ra sẽ kịp thời triển khai các hoạt động ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
Minh Châu -CCBVMT
Nguồn: Theo Công văn số 3849/STNMT-CCBVMT ngày 04/9/2018
 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa