Home Các số bản tin Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa

Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Ngày 21/8/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc của  Đoàn kiểm tra của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UPSCTD ngày 08/3/2018 Ứng phó sự cố tràn dầu tại các tỉnh, thành phố năm 2018. Về phía tỉnh Khánh Hòa có đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan cùng tham dự.

Nội dung kiểm tra:

- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh; Công tác tổ chức chỉ huy điều hành, phối hợp, hiệp đồng trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh, công tác đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; Thực tế lực lượng, phương tiện và trang thiết bị vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh đã mua sắm và đầu tư;

- Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở, công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, tuyên truyền ứng phó các sự cố tràn dầu tại các cơ sở; Thực tế kết quả triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại các trọng điểm cảng, kho, khu kinh tế, nhà máy, cửa hàng bán xăng dầu có nguy cơ cao gây ra sự cố.

Qua buổi làm việc, theo Báo cáo số 459/BC-VP ngày 28/8/2018 của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, kết quả có những nội dung cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Nội dung báo cáo đầy đủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tỉnh đã chủ động hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt 15/24 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

- Trong năm 2016 tỉnh đã phối hợp với  Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức thành công Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng kiêm nhiệm và đại diện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Công tác thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động xăng dầu được tiến hành thường xuyên và coi trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được thì còn có những tồn tại như Công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó của các cơ sở còn ít. Công tác tuyên truyền, phổ biến về sự cố tràn dầu chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh chưa đúng theo đề xuất trong kế hoạch đã được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt.

Một số kiến nghị với UBND tỉnh Khánh Hòa:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai Quyết định số 02/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh đến các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra đôn đốc các cảng biển, doanh nghiệp, dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu còn lại tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu.

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về sự cố tràn dầu và xã hội hóa về công tác ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung (cơ sở 2 tại Vân Phong) trong công tác tổ chức tập huấn, diễn tập và kiểm tra công tác ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

- Chủ động đầu tư mua sắm một số loại trang thiết bị ứng phó cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Đối với công tác diễn tập về ứng phó tràn dầu, có thể lồng ghép 01 tình huống tràn dầu với diễn tập phòng chống thiên tai hàng năm của địa phương.

- Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm báo cáo về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn qua Văn phòng để tổng hợp.

Hương Trang -CCBHĐ

Nguồn: Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UPSCTD ngày 08/3/2018

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa