Home Các số bản tin Số 66 tháng 9 năm 2018

Số 66 tháng 9 năm 2018

Email In PDF.

1. Khu trưng bày Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa tại KDL Đảo Hoa lan

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc tại huyện Vạn Ninh

3. Một số nhiệm vụ về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

4. Phát triển du lịch biển đảo khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh - Thực trạng và định hướng phát trển bền vững

5. Quá trình đánh giá về thực trạng triển khai hoạt động kinh tế chất thải tại Khánh Hòa và một số giải pháp để thực hiện hoạt động này đến năm 2030.

6. Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa

7. Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

8. Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2018

9. Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

10. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Trạm nghiền Cam Ranh năm 2018

11. Luật an ninh mạng 2018 - 8 nội dung nổi bật nhất

12. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 tại Đảng Bộ Sở TNMT

13. Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

14. Thực hiện Kế hoạch truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực truyến tỉnh Khánh Hòa

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 09:25 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa