Home Các số bản tin Thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích nhằm tăng cường việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải  y tế nguy hại (CTYTNH) phát sinh từ các cơ sở y tếtrên địa bàn tỉnh đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường (BVMT); Bảo đảm xử lý hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ CTYTNH phát sinh góp phần đem lại môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng.

Ảnh minh họa (Đức Tâm)

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTYTNH trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này; Các phương tiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTYTNH trong cụm phải đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật về BVMT.

Chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và không lây nhiễm.

Theo kế hoạch, việc xử lý CTYTNH được chia thành 02 mô hình đó là:

-Xử lý tại chỗ, được thực hiện bằng 2 cách là xử lý bằng lò đốt dầu diezel gồm Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh, Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Sơn…, các lò đốt này phần lớn đã xuống cấp, khí thải lò đốt không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tốn nhiều chi phí vận hành; Còn lò đốt thủ công, ở một số Trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xử lý bằng cách đốt thủ công tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

-Xử lý theo cụm cơ sở y tế, được áp dụng cho 04 bệnh viện như sau:

+ Cụm 1: đặt tại  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa gồm 02 hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm sử dụng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý ở áp suất thường, mỗi hệ thống công suất 50kg/giờ.

+ Cụm 2: đặt tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa gồm 01 hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm sử dụng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý ở áp suất thường, mỗi hệ thống công suất 27kg/giờ.

+ Cụm 3: đặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh gồm 01 hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm sử dụng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý ở áp suất thường, mỗi hệ thống công suất 27kg/giờ.

+ Cụm 4: đặt tại Bệnh viện đa khoa tại Diên Khánh gồm 01 hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm sử dụng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý ở áp suất thường, mỗi hệ thống công suất 27kg/giờ.

Việc phân loại, thu gom CTYTNH phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các cơ sở y tế không thuộc phạm vi thu gom, xử lý của mô hình cụm hoặc cơ sở y tế thuộc phạm vi thu gom, xử lý theo mô hình cụm nhưng đã được đầu tư công trình xử lý CTYTNH đảm bảo theo quy định về BVMT thì được phép tự xử lý CTYTNH phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế đó. Các cơ sở y tế nằm ngoài phạm vi thu gom, xử lý của mô hình và chưa đầu tư các công trình xử lý CTYTNH thì phải chuyển giao cho các đơn vị có giấy phép xử lý CTNH theo đúng quy định…

Và hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 17 bệnh viện (8 bệnh viện tuyến tỉnh, 6 bệnh viện tuyến huyện, 3 bệnh viện tư nhân); 13 trung tâm hệ dự phòng và chuyên khoa tuyến tỉnh; 14 phòng khám đa khoa khu vực và 1 nhà hộ sinh; 140 trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tư nhân khác; tổng số giường bệnh là 4.589 giường. CTYTNH phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khoảng 990kg/ngày, trong đó cơ sở khám, chữa bệnh khoảng 960kg/ngày và cơ sở dự phòng khoảng 30kg/ ngày.

Đức Tâm –Văn phòng Sở

Nguồn: Theo Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 15:49 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa