Home Các số bản tin số 68 tháng một năm 2019

số 68 tháng một năm 2019

Email In PDF.

1. Thư chúc tết năm Kỷ Hợi 2019 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Kết quả công tác đảm bảo an toàn thông tin năm 2018.

3. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

4. UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa.

5. Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

6. Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Một số kết quả đạt được về công tác văn thư, lưu trữ của Sở TNMT năm 2018.

8. Công bố 10 sự kiện ngành TNMT năm 2018.

9. Đột phá trong việc cấp "Sổ đỏ".

10. Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

11. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 - cán bộ, công chức năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường.

12. Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý TNMT năm 2018.

13. Những kết quả trong phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TNMT.

14. Những quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử.

15. Những thành tựu đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

16. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa.

17. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức.

18. Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019 11:23 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa