Home các số BT Những kết quả trong phong trào thi đua năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Những kết quả trong phong trào thi đua năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 17/12/2018, Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Báo cáo số 02/BC-KTĐ Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Khối thi đua đã và đang tích cực tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra như: ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính (CCHC); ứng dụng CNTT,….cụ thể:

1. Kết quả thực hiện học tập, quán triệt và triển khai kịp thời đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Toàn thể viên chức, nhân viên các đơn vị được tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời có Bảng đăng ký và lấy đó làm tiêu chí bình xét thi đua cuối năm;

- Trong năm 2018, các đơn vị đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quán triệt viên chức, người lao động tự soi vào 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu; có thái độ đúng mực trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ;Tham gia xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, và kết nạp 06 đảng viên (VPĐK).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao 

Các đơn vị trong Khối đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra về mức doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, kết quả thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Khối  đạt cụ thể như sau:

a)Văn phòng đăng ký đất đai Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện đến 27/12/2018

% thực hiện so với kế hoạch

Doanh thu

29.410.000

66.533.534

226,2%

Nộp ngân sách

3.380.000

6.982.414

206,6%

b) Trung tâm Công nghệ thông tin Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %

Doanh thu SN

25.000.000

36.660.000

146,64% (giảm 105% so với năm 2017

Nộp NS (thuế)

10.000.000

14.664.000

146,64% (giảm 105% so với năm 2017

c) Trung tâm Quỹ đất Đơn vị tính:  triệu đồng                                                                                   

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Kết quả thực hiện

Tỷ lệ %

Doanh thu

5.850

7.350

126,7

Thu sự nghiệp

5.850

7.350

Nộp ngân sách

585

730

126,7 

d) Trung tâm Quan trắc Môi trường Đơn vị tính: triệu đồng                                                                                  

Stt

Nội dung

Dự toán giao, Kế hoạch 2018

Thực hiện cả năm

So sánh % (thực hiện/dự toán)

I

Ngân sách

Nguồn kinh phí nhà nước cấp

3.419

3.414,6

99,8%

II

Dịch vụ

 

Thu sự nghiệp

6.500

7.458,6

114,7%

Nộp ngân sách

650

732,2

112,6%

3. Kết quả các hoạt động Thi đua – Khen thưởng

- Đối với công tác Thi đua Khen thưởng, ngay từ đầu năm các đơn vị trong Khối đều đăng ký giao ước thi đua đạt Tập thể lao động xuất sắc. Toàn thể viên chức, nhân viên các đơn vị đăng ký cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Các đơn vị đều có Hội đồng thi đua khen thưởng, và bố trí viên chức làm công tác thi đua khen thưởng; Quỹ thi đua khen thưởng ở các đơn vị, được sử dụng có hiệu quả, nhằm góp phần động viên, khích lệ phong trào thi đua của viên chức và người lao động.

- Hoạt động của tổ chức Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong trong các phong trào thi đua; nhiệt tình hưởng ứng các ngày lễ lớn như ngày Môi trường thế giới, ngày nước thế giới, và các hoạt động văn nghệ thể thao khác. Kết quả: Các chi đoàn đều đạt danh hiệu Vững mạnh, xuất sắc.

- Hoạt động tổ chức Công đoàn: BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như vui chơi, giải trí, tham quan du lịch, tổ chức các hoạt động lễ, tết. Thực hiện tốt việc tương trợ giúp đỡ đoàn viên công đoàn khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau; tổ chức gặp mặt tặng quà chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; phát quà ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01/6 ....

Công tác thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, hình thức đa dạng đã được các đơn vị coi như một phương thức, biện pháp để tạo sự đồng thuận cao và phát huy nội lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định hoạt động. Các phong trào thi đua của các đơn vị được tổ chức ký giao ước, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể đã thực sự động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động vượt mọi khó khăn, thách thức, sáng tạo, hăng say thi đua lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả của khen thưởng đã được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng nêu những tồn tại, hạn chế trong các phong trào thi đua, công tác thi đua tại các đơn vị trong Khối, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, qua đó đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị để tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, công tác thi đua của Khối trong năm 2018 cũng như phương hướng năm 2019 để thực hiện.

Hội nghị Tổng kết đã tiến hành chấm điểm và công bố kết quả chấm điểm của các đơn vị trong Khối sự nghiệp năm 2018, lần lượt như sau: Văn Phòng đăng ký Đất đai tỉnh xếp thứ nhất, Trung tâm Quan trắc TN&MT xếp thứ hai, Trung tâm CNTT xếp thứ 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất xếp thứ tư.

Thanh Tùng–TTCNTT

Nguồn: Theo Báo cáo số 02/BC-KTĐ Tổng kết thi đua Khối đơn vị SN thuộc Sở TN&MT ngày 17/12/2018

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa