Home Các số bản tin Kết quả phân loại các cơ sở gây nhiễm môi trường theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TN&MT năm 2018

Kết quả phân loại các cơ sở gây nhiễm môi trường theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TN&MT năm 2018

Email In PDF.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ONMT) theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường” và được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí tại Quyết định số 364/QĐ-STNMT ngày 22/10/2018.

Với mục tiêu là đánh giá hiệu quả vận hành các công trình, hệ thống xử lý chất thải của các cơ sở có phát sinh lượng chất thải lớn, các cơ sở tọa lạc ở các vị trí nhạy cảm, cơ sở thuộc đối tượng ngành nghề đặc thù có nguy cơ gây ô nhiễm cao; các doanh nghiệp nằm trong danh sách phân loại đã được Sở TN&MT thông báo kế hoạch phân loại tại Công văn số 3362/STNMT-CCBVMT ngày 03/8/2018 về việc “lấy mẫu chất thải theo Nhiệm vụ Phân loại cơ sở gây ONMT theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012” và Công văn số  3999/STNMT-CCBVMT ngày 13/9/2018 về việc chuẩn bị vị trí lấy mẫu quan trắc khí thải, để đảm tính khách quan trong quá trình triển khai việc lấy mẫu phân loại được thực hiện theo hướng đột xuất.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, năm 2018 Chi cục BVMT đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc TN&MT tiến hành kiểm tra, lấy mẫu chất thải đột xuất tại 76 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các thông số phân tích được lấy tại các cơ sở được xây dựng dựa trên loại hình và chương trình quản lý và giám sát môi trường tại hồ sơ môi trường của từng cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ tiêu chí phân loại của Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TN&MT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ONMT, gây ONMT nghiêm trọng, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có cơ sở gây ONMT nghiêm trọng. Đối với 29 cơ sở có kết quả phân tích mẫu chất thải có thông số vượt quy chuẩn Chi cục BVMT đã có các Công văn số 730/CCBVMT-KSON ngày 20/ 9/ 2018; Số 753/CCBVMT-KSON ngày 01/ 10/ 2018; Số 783/CCBVMT-KSON ngày 09/ 10/ 2018; Số 892/CCBVMT-KSON ngày 13/11/2018; số 910/CCBVMT-KSON ngày 21/ 11/ 2018; Số 933/CCBVMT-KSON ngày 29/ 11/2018; Số 966 /CCBVMT-KSON ngày  14/ 12/ 2018 và Công văn số 978/CCBVMT-KSON ngày 20/12/2018 về việc khắc phục thông số không đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường để yêu cầu các cơ sở thực hiện các biện pháp cải tạo, khắc phục thông số không đạt quy chuẩn. Đến nay, phần lớn các cơ sở này đã báo cáo phương án, kết quả khắc phục về Sở TN&MT. Chi cục BVMT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ sở này thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp các cơ sở cố tình chây ì trong việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm, Chi cục sẽ chuyển hồ sơ để Thanh tra Sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Việc thực hiện lấy mẫu phân loại cơ sở theo hướng đột xuất là công cụ hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả trong việc kiểm soát các nguồn ô nhiễm, đánh giá hiệu quả việc vận hành các công trình xử lý chất thải của các cơ sở, kiểm soát các nguồn xả thải được ưu tiên hành đầu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng gây ONMT nghiêm trọng, Sở TN&MT sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT ban hành danh mục cơ sở gây ONMT kèm biện pháp xử lý triệt để.

Với tầm quan trọng trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh, Chi cục BVMT rất mong nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở và UBND tỉnh Khánh Hòa và việc phối hợp của các Doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. Hiện tại, Chi cục BVMT đang xây dựng Kế hoạch phân loại cơ sở gây ONMT nghiêm trọng 2019, việc phân loại sẽ có những thay đổi để kết quả nhiệm vụ ngày một nâng cao.

Một số hình ảnh trong công tác giám sát, phân loại:

Công tác chuẩn bị để lấy mẫu khí thải

Công tác lấy mẫu khí thải.

Lấy mẫu nước thải tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Khánh Hòa ngày 06/09/2018- ảnh Việt Phương

Lấy mẫu nước thải tại CTCP Dệt May Nha Trang 15/11/2018. (Ảnh Việt Phương)

Vũ Quân - Chi cục bảo vệ môi trường

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa