Home Các số bản tin Một số kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa”

Một số kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa”

Email In PDF.

Vùng biển Khánh Hòa có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự đa dạng và phong phú của nhiều sinh cảnh biển độc đáo như rạn san hô, thảm cỏ biển, đảo và bãi cát vùng triều. Trong đó rạn san hô là hệ sinh thái có ý nghĩa lớn không chỉ về đa dạng sinh học mà còn cung cấp dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho phát triển thủy sản và du lịch biển. Tuy nhiên, thực tế sử dụng tài nguyên cho thấy vùng biển Khánh Hòa đang đương đầu với các vấn đề về môi trường như: mất mát và suy thoái hệ sinh thái; khai thác quá mức, ô nhiễm; suy thoái cảnh quan biển và trên cạn. Du lịch biển là ngành hưởng lợi từ rạn san hô nhưng đồng thời các hoạt động du lịch thiếu kiểm soát đã và đang là yếu tố gây suy thoái rạn. Hơn nữa, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa ngày càng đông và sự quá tải trong du lịch biển đang là vấn đề được đặt ra. Về phương diện quản lý, do năng lực con người và vật chất còn hạn chế, nhiều vùng rạn chưa được quản lý có hiệu quả. Chính vì vậy, các nhà chính sách đang tìm đến cách tiếp cận quản lý với sự thâm gia của cộng đồng và doanh nghiệp. Với bối cảnh như trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đặt hàng Viện Hải dương học thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa” với mục tiêu cụ thể là đánh giá khả năng phục hồi và quản lý các khu vực rạn san hô tiềm năng ở vùng biển Khánh Hòa trên cơ sở phân tích hiện trạng và khả năng thích ứng của hệ sinh thái đối với các tác động của con người và tai biến thiên nhiên, tính khả thi trong quản lý; Đồng thời xây dựng mô hình phục hồi tái tạo và quản lý hệ sinh thái với sự tham gia của doanh nghiệp. Đến ngày 30/11/2018,  đề tài này đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua và xếp loại đạt.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về sinh thái rạn san hô và tính khả thi trong quản lý trong hiện tại hoặc tương lai gần, đề tài đã đề xuất ra 14 khu vực ven bờ ven đảo và 02 bãi cạn cần được quản lý, phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô cho mục đích du lịch sinh thái ở vùng biển ven bờ Khánh Hòa. Định hướng quản lý, phục hồi và sử dụng cho mỗi khu vực được đề xuất cùng với những thông tin về hiện trạng tài nguyên và sử dụng tài nguyên hiện nay. Cụ thể gồm: Hòn Bịp – Hòn Quạ - Hòn Ó; Rạn Trào; Bãi Tre – Hòn Lớn; Khải Lương (Bãi Lách); Six Senses; Hòn Lao; Hòn Rùa; Hòn Vung – Hòn Cau; Vinpearl – Sáu Sao; Đông Nam Hòn Tằm; Bãi Sạn – Hòn Miễu; Cù Hin – Mia Resort; Hòn Nội; Bãi Chướng – Cam Ranh; Bãi Cạn Thủy Triều và Bãi Cạn Lớn.

Qua 03 năm thực hiện đề tài, đã có 04 mô hình mô hình phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô được triển khai ở các mức độ khác nhau. Trong đó, hai mô hình ở Vinpearl và Hòn Tằm có diện tích san hô phục hồi khoảng 3000 m2; Mô hình tại Trí Nguyên và Six Senses là do doanh nghiệp tự bỏ chi phí xây dựng. Tỷ lệ sống của san hô phục hồi trong giai đoạn đầu đại khá, trung bình là 83,33%. Tuy nhiên, về sau giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân như: bị phủ rong, sao biển gai ăn, rửa trôi trầm tích từ xây dựng trên đảo. Đặc biệt, cơn bão số 12 vào tháng 11/2017 đã làm giảm tỷ lệ sống của san hô trên khung sắt ở Hòn Tằm còn lại 41,20% và ở Vinpearl là 42,25%. Tác động do mưa gió sau bão tiếp tục gây hại cho san hô phục hồi. Đến tháng 4/2018 thì tỷ lệ sống của san hô giảm xuống là 32,27% trên khung sắt và 28,80% trên bồn bê tong ở Hòn Tằm; 19,06% trên khung sắt và 3,09% trên bồn bê tổng ở Vinpearl. Về hiệu quả quản lý mặt nước tại các mô hình còn nhiều bất cập, nhất là áp lực khai thác nguồn lợi mọi lúc, mọi nơi và không thể kiểm soát.

Có thế nói việc quản lý, bảo vệ các rạn san hô để phục vụ cho việc phát triển du lịch sinh thái ở Khánh Hòa hiện đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó thách thực lớn nhất là thiếu cơ chế điều phối và qui chế quản lý. Quy định về doanh nghiệp tham gia quản lý hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch bền vững ở Khánh Hòa đã được đề tài xây dựng để tạo cơ chế quản lý hệ sinh thái rạn san hô trong vùng nước thuộc các doanh nghiệp quản lý nhằm phục hồi và tái tạo rạn san hô cũng như nguồn lợi thủy sản phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Trong quá trình chờ ban hành chính thức quy chế chung, một số định hướng được gợi ý để các đoanh nghiệp thực hiện; bao gồm: tổ chức các loại hình du lịch theo hướng than thiện với môi trường, tiến hành phục hồi san hô và sinh vật rạn, ngăn chặn khai thác thủy sản và gây ô nhiễm, quan trắc xu thế biến động của hệ sinh thái.

Kết quả của đề tài mang tính hệ thống hóa tư liệu về hiện trạng rạn san hô, là cơ sở khoa học cho các đánh giá xu thê biến động hệ sinh thái ở vùng biển ven bờ Khánh Hòa và từ đó triển khai các giải pháp quản lý thích ứng hệ sinh thái dưới tác động của hoạt động kinh tế xã hội cũng như biến đổi khí hậu. Về phương diện quản lý, đề tài đã áp dụng quản điểm liên kết giữa cơ quan quản lý, khoa học và doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên hệ sinh thái. Thực tế đòi hỏi cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng cũng như cần thể chế hóa việc doanh nghiệp tham gia quản lý và sử dụng hợp lý với mục tiêu vừa bảo tồn thien nhiên vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh về các rạn san hô được phục hồi :

Phục hồi san hô bằng bồn bê tông. 

Phục hồi san hô bằng khung sắt. 

Đo kích cỡ san hô đang phát triển trên khung sắt .

San hô đang phát triển.

San hô đang phát triển .

Nguyễn Đình Tường - CCBHĐ

Nguồn: Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa”

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa