Home Các số bản tin Số 69 tháng 3 năm 2019

Số 69 tháng 3 năm 2019

Email In PDF.

1. Năm du lịch Quốc gia 2019 - “Nha Trang – Sắc màu của biển”

2. Kết quả phân loại các cơ sở gây nhiễm môi trường theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TN&MT năm 2018

3. Công tác Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, giải quyết kiến trị cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2018

6. Kết quả sơ bộ hoạt động thử nghiệm quản lý hệ sinh thái rạn san hô với sự tham gia của doanh nghiệp trong Vịnh Nha Trang 

7. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Huyện đoàn Cam Lâm triển khai tháng Thanh niên năm 2019

9. Thực hiện  kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040

10. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo  năm 2018

11. Đánh giá tình hình thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ

12. Một số kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa”

13. Thực hiện Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

14. Thực hiện những Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

15. Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ

16. Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 4 2019 10:48 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa