Home các số BT Tình hình rác thải tại các đảo.

Tình hình rác thải tại các đảo.

Hiện nay, ô nhiễm môi trường biển ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu đến từ rác thải; tình trạng xả rác xuống biển đang diễn ra khá phổ biến (đặc biệt là rác thải nhựa: bao bì ni lông, vỏ chai nhựa, hộp đựng thức ăn,…) từ các hoạt động sinh hoạt của người dân sống ven biển, các cơ sở kinh doanh du lịch ven biển, các tàu thuyền du lịch, các hoạt động nuôi trồng ven biển,…; rác thải nổi trên biển và tấp vào các khu dân cư ven biển và các đảo, tích tụ lâu ngày không chỉ gây ô nhiễm môi trường cảnh quan, suy thoái hệ sinh thái khu vực mà còn gây hệ lụy đến phát triển du lịch biển, đảo.

Thực trạng, hầu hết rác thải phát sinh chưa được phân loại tại nguồn. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom không đồng bộ, người dân phân loại tại nguồn nhưng không có phương tiện thiết bị chuyên dùng phù hợp để vận chuyển rác đã phân loại, bãi chôn lấp không có quy trình phù hợp phục vụ việc phân tách và xử lý chất thải sau khi phân loại.

Về thực trạng công tác quản lý chất thải rắn, quy hoạch quản lý chất thải rắn: Trong thời gian vừa qua, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn như Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 02/8/2010.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ “Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030”; ngày 23/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030. Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-SXD ngày 27/7/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030; Theo thông tin từ Sở Xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trên sẽ thẩm định và trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trong quý III/2019.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất thải một số nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập nhất là việc thu gom, vận chuyển, xử lý, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt. Việc thu gom, xử lý rác thải tại các khu dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần có một số giải pháp như sau:

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề xuất, bố trí kinh phí, nhân lực nhằm tăng cường thu gom, xử lý rác thải đối với các khu dân cư trên đảo.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan thuộc thẩm quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải nguy hại trong sinh hoạt, nông nghiệp đến từng hộ gia đình trên địa bàn, các hộ nuôi lồng bè trên biển. Áp dụng các biện pháp xử lý, không để tình trạng vứt rác thải, chất thải không đúng nơi quy định; đặc biệt chấm dứt tình trạng vứt rác xuống biển tại các địa phương ven biển. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các cơ sở thu mua phế liệu không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật môi trường, an toàn, phòng chống cháy nổ.

- Yêu cầu các Công ty Môi trường - Đô thị địa phương, đảm bảo vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn đúng quy trình, không để xảy ra các sự cố chảy tràn, rò rỉ nước thải kể cả trường hợp có mưa to, gió lớn.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ - du lịch cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường đối với người làm du lịch và du khách; Triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt;Thu gom, xử lý, chuyển giao chất thải phát sinh theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển là không vứt các sản phẩm thải bỏ (bao bì ni lông, vỏ chai nhựa, hộp đựng thức ăn,…) xuống biển. Tiến hành thu gom, vận chuyển vào bờ và phối hợp với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý đúng quy định.

Ngọc Oanh- TTCNTT

Nguồn: Theo Công văn số 325/CCBVMT-KSON ngày 14/5/2019

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa