Home các số BT Kết quả quan trắc hệ sinh thái thảm cỏ biển tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Kết quả quan trắc hệ sinh thái thảm cỏ biển tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Kết quả quan trắc hệ sinh thái thảm cỏ biển tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018 tại 5 địa điểm phân bố cỏ biển quan trọng là Xuân Tự (Vịnh Vân Phong), Lăng Ông (đầm Thủy Triều), Mỹ Ca (vịnh Cam Ranh), Đầm Già và Đầm Tre (vịnh Nha Trang), như sau:

v Khu vực Đầm Già (Vịnh Nha Trang)

Đầm Già vốn là nơi phân bố cỏ biển quan trọng trong vịnh Nha Trang với khoảng gần 30 ha thảm cỏ biển (Nguyễn Xuân Hòa, 2009; 2010). Tuy nhiên, kết quả khảo sát trong tháng 8/2018 cho thấy thảm cỏ biển ở phía nam Đầm Già chỉ còn phân bố rất ít ở vùng ven bờ Đông Bắc của Đầm Già với diện tích khoảng 2,2 ha, độ sâu phân bố từ 2,5- 6 m. Thành phần loài cỏ biển ở Đầm Già gồm 3 loài : Halodule uninervis (cỏ hẹ 3 răng), Halodule pinifolia (cỏ hẹ tròn) và Halophila ovalis (cỏ xoan). Trong đó, loài Halodule uninervis thường chiếm ưu thế, loài Halophila ovalis xuất hiện rải rác trong thảm cỏ biển. Loài Halodule pinifolia rất hiếm gặp.

Kết quả quan trắc cho thấy mật độ trung bình chung của các loài cỏ biển đạt khoảng 2.156 cây/m2. Độ phủ trung bình chung của thảm cỏ biển đạt 20,56%. So sánh số liệu quan trắc mật độ và độ phủ của thảm cỏ biển ở Đầm Già năm 2018 với năm 2016 đã cho thấy có sự gia tăng đáng kể mật độ (năm 2016 - 1.920 cây/m2 , năm 2018 - 2.156 cây/m2) và độ phủ (năm 2016 - 18,33%, năm 2018 - 20,56%) của thảm cỏ biển nơi đây.

v Khu vực Đầm Tre (Vịnh Nha Trang)

Thảm cỏ biển ở khu vực Đầm Tre có diện tích khoảng 20 ha, gồm 6 loài: Thalassia hemprichii (cỏ vích, Halophila ovalis (cỏ xoan), Halophila major, Halophila decipiens (cỏ xoan đơn), Halodule uninervis (cỏ hẹ 3 răng) và Halophiloa pinifolia (cỏ hẹ tròn). Trong đó, loài Halophila ovalisHalodule uninervis thường chiếm ưu thế trong thảm cỏ biển. Loài Thalassia hemprichii rất ít gặp phân bố vùng nước nông gần bờ, Loài Halophila decipiens chỉ phân bố rất thưa thớt từ độ sâu 6m – 12m.

Mật độ trung bình của loài cỏ biển Halophila ovalis đạt khoảng 1.173 cây/m2, độ phủ trung bình khoảng 7,68%. Mật độ trung bình của loài Halodule uninervis đạt khoảng 487 cây/m2, độ phủ trung bình khoảng 7,58%. Loài cỏ biển Halodule pinifolia mọc rất thưa, xen lẫn trong thảm cỏ biển. Kết quả quan trắc năm 2018 cho thấy diện tích thảm cỏ biển ở Đầm Tre không thay đổi với khoảng 20 ha. Tuy nhiên, thảm cỏ biển có sự gia tăng nhẹ về mật độ (1.961 cây/m2 và 1.902 cây/m2 theo thứ tự) và độ phủ (16,67% và 15,2% theo thứ tự).

v Khu vực Xuân Tự (Vịnh Vân Phong)

Vùng biển Xuân Tự  thuộc vịnh Vân Phong có diện tích khoảng 106 ha với 6 loài cỏ biển được xác định: Enhalus acoroides (cỏ lá dừa), Thalassia hemprichii (cỏ vích), Cymodocea rotundata (cỏ kiệu tròn), Halodule uninervis (cỏ hẹ 3 răng), Halophila minor (cỏ xoan nhỏ), Halophila ovalis (cỏ xoan). Trong đó, loài Enhalus acoroides hoàn toàn chiếm ưu thế trong thảm cỏ biển và có kích thước rất lớn (dài từ 0,5- 1 m) tạo nên “cánh đồng” cỏ biển đơn loài, rậm rạp, diện tích lớn ở vùng nước nông phía trước thôn Xuân Tự - Xuân Hà.

Số liệu cho thấy mật độ trung bình của thảm cỏ biển E. acoroides (cỏ lá dừa) ở Xuân Tự đạt 91 cây/m2, giá trị độ phủ trung bình của thảm cỏ biển đạt 20,1%. So sánh kết quả quan trắc thảm cỏ biển ở Xuân Tự năm 2018 với ở thời điểm năm 2016 đã cho thấy có sự giảm nhẹ về mật độ và độ phủ của thảm cỏ biển.

v Khu vực Lăng Ông (Đầm Thủy Triều)

Thảm cỏ biển ở khu vực Lăng Ông nằm ở bờ đông đầm Thủy Triều, thuộc xã Cam Hải Đông. Kết quả quan trắc thành phần loài cỏ biển nơi đây chỉ có duy nhất 1 loài cỏ biển E. acoroides (cỏ lá dừa), phân bố dọc theo vùng nước nông ven bờ với bề rộng thảm cỏ dao động từ 50- 100m, với tổng diện tích khoảng 35 ha.

Số liệu quan trắc cho thấy mật độ trung bình của thảm cỏ E.acoroides ở Lăng Ông đạt khoảng 98 cây/m2. Độ phủ trung bình của thảm cỏ biển ở Lăng Ông đạt khoảng 26,97%. Nhìn chung, thảm cỏ biển ở Lăng Ông còn ở trong tình trạng tương đối tốt, độ phủ khá cao. So sánh các số liệu quan trắc thảm cỏ biển ở Lăng Ông vào các thời điểm 2013, 2016 và 2018 cấu trúc thảm cỏ biển nơi đây khá ổn định. Mật độ cỏ lá dừa năm 2018 khoảng 98 cây/m2 so với 99 cây/m2 vào năm 2016. Độ phủ thảm cỏ biển năm 2018 khoảng 26,67% so với 26,97% vào năm 2016.

v Khu vực Mỹ Ca (Vịnh Cam Ranh)

Thảm cỏ biển tại khu vực Mỹ Ca nằm ở bờ đông của vịnh Cam Ranh (bán đảo Cam Ranh) có diện tích khoảng 90 ha. Thành phần loài cỏ biển nơi đây gồm 4 loài : Enhalus acoroides (cỏ lá dừa), Halophila ovalis (cỏ xoan), Halophila minor (cỏ xoan nhỏ), Halodule pinifolia (cỏ kim biển). Trong đó loài Enhalus acoroides luôn chiếm ưu thế thường tạo nên thảm cỏ biển đơn loài có mật độ và độ phủ rất cao.

Mật độ trung bình cùa thảm cỏ biển lá dừa (E. acoroides) đạt khoảng 130 cây/m2. Độ phủ trung bình của thảm cỏ lá dừa đạt khoảng 60,10%. Nhìn chung, thảm cỏ biển ở Mỹ Ca ở trong tình trạng tốt, mật độ và độ phủ cao. Số liệu quan trắc thảm cỏ biển ở Mỹ Ca (vịnh Cam Ranh) vào các thời điểm quan trắc 2013, 2016 và 2018 cho thấy thảm cỏ biển nơi đây hầu như không có sự biến động lớn. Thảm cỏ biển đơn loài (cỏ lá dừa) nơi đây luôn duy trì mật độ và độ phủ cao.

Nguồn lợi sinh vật: nguồn lợi sinh vật trong các thảm cỏ biển ở tỉnh Khánh Hòa tại các điểm quan trắc hầu như đã bị khai thác cạn kiệt. Kết quả quan trắc năm 2018 không còn ghi nhận được sự hiện diện của những loài sinh vật có giá trị cao trong thảm cỏ biển như ốc nhảy, cầu gai đen, nhum sọ, hải sâm… Cá lớn và cá con chỉ còn gặp rất ít trong thảm cỏ biển, chủ yếu là nhóm cá nhỏ ít có giá trị. Nguyên nhân chính hiện nay đe dọa đến sự suy thoái hệ sinh thái thảm cỏ biển ở tỉnh Khánh Hòa là tình trạng khai thác nguồn lợi quá mức, khai thác mang tính hủy diệt và hoạt động lấp đất lấn biển để xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, khu du lịch ở vùng ven bờ và các đảo./.

Nguyễn Thị Bảo Vân- Trung tâm Quan trắc TN&MT

Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa