Home các số BT Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Trên cơ sở các báo cáo của UBND các huyện, thị xã và thành phố gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy định về định kỳ báo cáo công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Điều 32 Quy định kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 16/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018, qua đó để kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại Hội nghị các thành viên tham dự trao đổi cởi mở, nhiệt tình cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như chia sẻ những vướng mắc, bất cập khó khăn gặp phải khi thực hiện; bên cạnh đó những sáng kiến hay trong đúc kết từ quá trình thực hiện nhiệm vụ được các thành viên tham dự hội nghị chia sẻ nhằm tạo sự gắn kết, thống nhất chung trong cách thức triển khai thực hiện, nâng cao vai trò của mỗi cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo công tác phối hợp, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này trong thời gian tới khi mà tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển như hiện nay.

Với kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ:

TT

Địa bàn

Tổng số dự án

Tổng diện tích đất thu hồi (ha)

Tổng số trường hợp thu hồi đất

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ (triệu đồng)

 

Tổng

104

423,75

1.842

619.704,40

1

Cam Lâm

11

82,87

288

108.765,00

2

Cam Ranh

28

220,55

255

94.478,96

3

Diên Khánh

14

46,51

573

57.987,13

4

Khánh Sơn

0

0,00

0

0,00

5

Khánh Vĩnh

2

0,00

5

3.457,73

6

Nha Trang

28

52,95

344

235.870,70

7

Ninh Hòa

15

13,63

175

65.051,18

8

Vạn Ninh

6

7,24

202

54.093,70

Qua đó nhìn nhận và đánh giá kết quả thực hiện từ việc rút ra một số điểm thuận lợi và những khó khăn, trong đó:

- Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: đã được Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể; được quy định chi tiết tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh và tại các quyết định điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND. Ngoài chính sách được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật nêu trên, đối với những trường hợp mang tính chất đặc thù, tính khác biệt của mỗi địa bàn ở cấp huyện, những nội dung vướng mắc cụ thể thông qua báo cáo, kiến nghị của các địa phương, của cơ quan tham mưu đã được UBND tỉnh giải quyết kịp thời. Nhận định đó là thuận lợi trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm qua.

- Về công tác giải quyết đơn thư: Nội dung chính khiếu nại của các hộ gia đình cá nhân chủ yếu là giá đền bù (thấp), trường hợp không đủ điều kiện tái định cư theo quy định thường kiến nghị xem xét giao một lô đất ở tại khu tái định cư theo giá thị trường. Đối với những kiến nghị hợp lý đã được UBND tỉnh quan tâm giải quyết kịp thời trong phạm vi thuộc thẩm quyền.

- Về chính sách tái định cư: Theo quy định quỹ đất tái định cư phải chuẩn bị trước công tác triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuy nhiên hiên nay việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư còn bị động và thường đi sau nên làm chậm tiến độ bồi thường rất nhiều. Bên cạnh đó một số khu tái định cư đã có nhưng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa bảo đảm tiêu chuẩn, dẫn đến khó khăn cho người dân khi đến ở và nhiều người dân không chịu nhận đất tái định cư tại các khu tái định cư này.

Từ kết quả phân tích đánh giá khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, cần có các biện pháp cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tốt hơn, đề xuất một số biện pháp như sau:

- Về việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường: Cần thiết xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất cho từng địa bàn cấp xã ổn định từng năm tương tự như hệ số điều chỉnh giá đất (K) hiện nay, tuy nhiên việc này không phù hợp với quy định của Luật đất đai (xác định giá đất cụ thể cho từng dự án tại thời điểm quyết định thu hồi đất). Vấn đề này đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xem xét để có hướng xử lý chỉ đạo để các địa phương trên địa bàn cả nước triển khai thực hiện được thuận lợi.

- Về hồ sơ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Để giải quyết kịp thời công tác định giá đất, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép sử dụng sơ đồ trích đo khu đất của dự án do đơn vị tư vấn có chức năng đo vẽ xác lập (chưa thẩm định) để xác định vị trí các thửa đất trong khu đất thu hồi cần xác định giá đất bồi thường, vì nếu phải chờ kết quả thẩm định mất rất nhiều thời gian. Trước khi UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, diện tích đất thu hồi phải được căn cứ theo tờ bản đồ đã được cơ quan tài nguyên và môi trường kiểm tra, thẩm định theo quy định hiện hành.

- Về chính sách tái định cư: UBND cấp huyện chịu trách nhiệm rà soát quỹ đất tái định cư và đề xuất vị trí xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn cho phù hợp đối với từng dự án phải bố trí đất tái định cư. Thực hiện kiểm tra thường xuyên tình hình các khu tái định cư để kịp thời giải quyết các kiến nghị hợp lý của người dân tại khu tái định cư. Trên cơ sở đó, việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư phù hợp.

- Một số chính sách hỗ trợ khác: Thời gian qua, việc xem xét cho hỗ trợ đối với một số trường hợp xây dựng nhà công trình sau khi đã có Thông báo thu hồi đất, dẫn đến tình trạng nhiều dự án phải giải quyết các hậu quả này kéo dài (vì hỗ trợ cho dự án này đồng thời phải xem xét hỗ trợ cho dự án khác trên cùng địa bàn). Vẫn còn nhiều hộ gia đình thực hiện xây dựng nhà để chạy hồ sơ giấy tờ để được giải quyết suất tái định cư xuất phát từ việc quản lý xây dựng, xác nhận nguồn gốc quá trình sử dụng đất ở cấp xã chưa chặt chẽ, gây khó khăn rất nhiều cho công tác giải phóng mặt bằng. Kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp kiên quyết và triệt để xử lý các địa phương để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất hoặc xây dựng nhà công trình sau khi đã có thông báo thu hồi đất.

Đỗ Vũ Hồng Nhung- Phòng GĐBTTĐC

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa