Home các số BT Ngày Đại dương Thế giới 2019

Ngày Đại dương Thế giới 2019

Ngày Đại dương Thế giới – ngày 8 tháng 6 - do Liên Hợp Quốc chỉ định để thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả chúng ta với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đải dương.

Hàng năm vào ngày 8 tháng 6, các nhà quản lý họach định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và những người dân kết nối lại với nhau để thúc đẩy mối quan hệ vì mục tiêu phát triển bền vững, bày tỏ sự tôn trọng của nhân loại đối với đại dương - viên ngọc khổng lồ của hành tinh chúng ta.

Chủ đề Ngày Đại Dương Thế Giới 2019 là “GIỚI TÍNH VÀ ĐẠI DƯƠNG  – GENDER AND OCEANS”

Năm nay, Ngày Đại dương Thế giới sẽ là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với các đại dương.

Bạn có biết?

Các nhà khoa học nữ nghiên cứu biển chiếm khoảng 38% trên tổng số các nhà nghiên cứu biển trên toàn thế giới, cao hơn khoảng 10% so với tỷ lệ phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học trên toàn cầu (Trung bình có 28% các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới là nữ) (theo báo cáo Global Ocean Science Report, 2017).

Tuy nhiên, sự mất cân bằng về bình đẳng giới vẫn còn. Chỉ có hành động tập thể của cả cộng đồng vì đại dương mới có thể đưa chúng ta đến gần hơn với bình đẳng giới trong các ngành và ngành liên quan đến đại dương.

Chủ đề “Giới tính và đại dương 2019” được khởi xướng sẽ hướng đến hoàn thành Mục tiêu Phát triển Bền vững 5 (SDG 5) theo Chương trình Nghị Sự của Liên Hợp Quốc "để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái" có nghĩa là cho phép 100% dân số nỗ lực hết mình để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 14 (SDG 14) và mang đến một đại dương lành mạnh, hiệu quả cho tất cả mọi người.

Mai Văn Thắng

Nguồn: IOC/UNESCO

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa