Home các số BT Ban chỉ đạo quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ họp Dự thảo về danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa

Ban chỉ đạo quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ họp Dự thảo về danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa

Hành lang bảo vệ bờ biển (đường hạn chế hoạt động xây dựng, vùng đệm, vùng bảo vệ bờ) là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Hành lang bảo vệ bờ biển được sử dụng như là một công cụ ngày càng phổ biến trên thế giới trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ.

Nhận thấy tầm quan trọng của Hành lang bảo vệ bờ biển và để kịp thời đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa" từ tháng 2/2017, thời gian thực hiện nhiệm vụ 12 tháng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là đơn vị tư vấn nhiệm vụ. Do khả năng ngân sách tỉnh có giới hạn nên kinh phí bố trí vốn để thực hiện phải chuyển sang đến năm 2019. Đến nay, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành các nội dung theo Quyết định phê duyệt đề cương dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (Quyết định 439/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh). Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã ven biển, cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp đang triển khai các dự án,chương trình ven biển, đảo tại các khu vực dự kiến thiết lập hành lang bảo vệ  theo Dự thảo danh mục hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa và đã trình UBND tỉnh xem xét, tiếp tục lấy ý kiến các bộ có liên quan.

Tuy nhiên, chiều ngày 17/04/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa. Ông Đào Công Thiên – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban, chủ trì cuộc họp.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo.

Tại cuộc họp, Ông Đào Công Thiên– Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đã kết luận và giao các nhiệm vụ cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ như sau:

- UBND tỉnh phải công bố Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định.

- Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo căn cứ các quy định (Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn) để đưa ra các tiêu chí để xác định các khu vực thiết lập hành lang bảo vê bờ biển cho phù hợp.

- Sau khi đưa ra dự thảo, một lần nữa lấy ý kiến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn ven biển bằng văn bản. Các ý kiến này cần được tổng hợp và giải trình cụ thể.

- Trước khi trình UBND tỉnh cần lấy ý kiến phản biện của Viện Hải dương học.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2019 thực hiện việc lấy ý kiến, tháng 6/2019, Ban chỉ đạo họp để thống nhất danh mục Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa.

Đặng Thị Thanh Huyền- CCBHĐ

Nguồn: Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa