Home Các số bản tin Số 70 tháng 5 năm 2019

Số 70 tháng 5 năm 2019

Email In PDF.

1. Hội nghị tập huấn điều tra, khảo sát giá đất thị trường năm 2019 để xây dựng Bảng giá đất của tỉnh năm 2020, ổn định 05 năm 2020-2024.

2. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018.

3. Tình hình rác thải tại các đảo.

4. Kết quả quan trắc hệ sinh thái thảm cỏ biển tỉnh Khánh Hòa năm 2018

5. Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

6. Khẩn trương thực hiện các các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

7. Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước STOCKHOLM về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

9. Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

10. Ngày Đại dương Thế giới 2019 

11. Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”

12. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

13. Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019 tại Khánh Hòa

14. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

15. Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019

16. Ban chỉ đạo quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ họp Dự thảo về danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 09:59 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa