Home Các số bản tin Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

Email In PDF.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 9012/KH-UBND ngày 06/9/2019 tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận trong hành động  nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân trong xã hội hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, ASEAN với chủ để “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”. Với các hoạt động chính thức bao gồm 02 Hội nghị cấp cao; 01 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các Hội nghị Bổ trưởng ASEAN với các đối tác, Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành, các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, nhất là cộng động doanh ngiệp, thanh thiếu niên tuyên truyền vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; sự phát triển và hợp tác của các lĩnh vực khác thuộc 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN. ASEAN gắn với Năm chủ tịch ASEAN 2020, chú trọng tuyên truyền các sự kiện, các nội dung gắn với ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN. Gắn tuyên truyền trong khu vực với thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa, của Việt Nam trong mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, thành phố du lịch ASEAN, thành phố về môi trường ASEAN. Tăng cường tuyên truyền về Quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên (từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2021, Việt Nam đảm nhận vai trò là nước điều phối Quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản). Nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN; thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam đến người dân. Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch, những tiềm năng, thế mạnh hợp tác… của tỉnh Khánh Hòa đến các thành viên ASEAN và các đối tác ASEAN. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cộng đồng quốc tế; tuyên truyền các lĩnh vực thương mại hóa, quy tắc xuất xứ, lĩnh vực mới như: Thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế Hải quan một cửa ASEAN. Thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức, bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp như: Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA) nhằm tôn vinh doanh nghiệp các nước ASEAN đã đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển thịnh vượng chung của nền kinh tế ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS).

Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2020, đặc biệt trong Tháng ASEAN (tháng 8) và tuần ASEAN (28/7 – 8/8)

Các hình thức tuyên truyền như: Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền, quảng bá về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, Khánh Hòa; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh…, phát sóng tại địa phương và nước ngoài.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về kết quả, thành tựu đạt được của Việt Nam, Khánh Hòa khi tham gia cộng đồng ASEAN và các nội dung về chủ đề ASEAN.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan trưng bày, triển lãm vào các dịp có sự kiện đặc biệt của Cộng đồng ASEAN; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; các hội chợ, hội thảo thương mại gắn với chủ đề ASEAN.

- Tăng cường chia sẻ nội dung dữ liệu giữa các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí qua Cổng thông tin ASEAN.

- Đấy mạnh tuyên truyền ASEAN trên các công cụ truyền thông mới: ứng dụng và trên mạng xã hội. Tăng cường tin, bài trên mạng xã hội và chia sẻ tin, bài về ASEAN qua trang fanpage trên mạng xã hội.

Phạm Nhung- TTCNTT

Nguồn: Kế hoạch số 9012/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa