Home Các số bản tin Báo cáo triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (gọi tắt Quyết định 2053) với mục đích và các nhiệm vụ cụ thể. Cùng với các sở ban ngành, Sở Tài Nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ tổng hợp vấn đề trên. Với mục đích quán triệt sâu rộng chủ trương, giải pháp, nội dung của Quyết định số 2053 tới các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Các nhóm nhiệm vụ đề ra để thực hiện Quyết định số 2053 bao gồm:

Nhóm nhiệm vụ 1: Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ưu tiên phát triển điện gió, điện mặt trời tại các vùng như thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh; có 09 dự án điện mặt trời đã được phê duyệt Bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Triển khai cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Khuyến khích sử dụng vật liệu không nung trong xây các công trình để hạn chế khai thác tài nguyên. Triển khai các dự án: Thay thế hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng tại khu vực thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa bằng công nghệ đèn led tiết kiệm điện; Thay thế hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng tại khu vực trung tâm thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa bằng công nghệ đèn led tiết kiệm điện, hai dự án này do Cơ quan Phát triển Bỉ/Đại sứ quán Bỉ tài trợ thực hiện.

Nhóm nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai dự án Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Khánh Hòa, dự án do Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa kỳ tài trợ tỉnh Khánh Hòa đầu tư xây dựng Văn phòng điều hành và trang thiết bị thông tin liên lạc cần thiết để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Thực hiện Chương trình nâng cấp, bảo đảm an toàn hồ chứa: triển khai nâng cấp, bảo đảm an toàn 08 hồ chứa(sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8). Nâng cấp các đoạn đê biển, đê sông xung yếu, xây dựng cống ngăn mặn, giữ ngọt. Bảo vệ, đẩy mạnh phục hồi, trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn: Công trình Đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh; Công trình Thoát lũ sông Tân Lâm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang; xây dựng cột mốc báo lũ; xây dựng kè chắn sóng tại các vùng ven biển…Triển khai phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng và cải tạo các kênh tưới tiêu trên địa bàn để khắc phục tình trạng khô hạn vào mùa nắng, ngập úng vào mùa mưa. Chỉ đạo và hướng dẫn nông dân chọn các giống cây trồng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và nguồn nước để bảo đảm diện tích gieo trồng và hiệu quả đầu tư. Ngành chăn nuôi: hỗ trợ nông dân trong việc chọn con giống tốt có sức đề kháng cao, năng suất cao để chủ động phòng ngừa dịch bệnh; xây dựng các hầm biogaz để tận dụng khí thải, chất thải chăn nuôi phục vụ sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản hợp lý.

Nhóm nhiệm vụ 3: Nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, về các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ và người dân trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: treo băng rôn, pa nô, áp phích tại trụ sở làm việc; phân phát tài liệu, tờ rơi truyền thông về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh cho người dân trong cộng đồng; tổ chức các lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris ở địa phương. Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nhóm nhiệm vụ 4: Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa chưa triển khai được nhiệm vụ: Định kỳ xây dựng Thông báo thích ứng quốc gia bao gồm cả tiến độ đạt được mục tiêu thích ứng trong NDC, do chưa có hướng dẫn nội dung thực hiện của Trung ương.

Nhóm nhiệm vụ 5: Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với các cam kết đóng góp của Việt Nam trong NDC. Tiếp tục triển khai lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong các chính sách, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ còn gặp những khó khăn vướng mắc: Việc triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được UBND tỉnh Khánh Hòa kịp thời chỉ đạo, các sở, ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đề ra. Một số nhiệm vụ địa phương thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, nhưng đến nay các bộ, ngành trung ương chưa có hướng dẫn triển khai như: Cập nhật đóng góp về thích ứng với BĐKH; Xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) ... Nguồn kinh phí Trung ương bố trí cho các địa phương còn quá ít, nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế, trong khi để thực hiện các chương trình, dự án, đề án về ứng phó với, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đòi hỏi kinh phí rất lớn. Công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu và các cơ chế chính sách dù đã được quan tâm thực hiện nhưng cũng chưa triển khai được sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân do nguồn lực tài chính, nhân sự không đảm bảo.

Sở đề xuất các nhiệm vụ điều chỉnh giai đoạn năm 2021-2030: Đối với các nhiệm vụ bắt buộc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 đến nay chưa thực hiện được do khó khăn về kinh phí, nguồn vốn...., đề nghị chuyển sang tiếp tục thực hiện giai đoạn năm 2021-2030. Cập nhật đóng góp về thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP). Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu xác định nhu cầu thích ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan tới tổn thất và thiệt hại.

Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch Trung ương bố trí cho các địa phương còn quá ít, trong bối cảnh kinh tế các năm qua rất khó khăn nên địa phương thiếu nguồn vốn để triển khai. Vì vậy, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức nước ngoài xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ bắt buộc theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hà Trang – VP Sở

Nguồn:Theo Công văn số 3737/STNMT-NKTTV&BĐKH ngày 19/8/2019

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa