Home Các số bản tin Số 72 tháng 9 năm 2019

Số 72 tháng 9 năm 2019

Email In PDF.

1. Đoàn kiểm tra về công tác Bảo vệ Môi trường theo Kế hoạch năm 2019 tại Khánh Hòa

2. Một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

3. Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

4. Thực hiện việc Quản lý chất thải rắn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Nha Trang

5. Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong Quý III - năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

6. Báo cáo triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

7. Tình hình xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác CSDL đất đai tại Khánh Hòa

8. Thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

9. Thực hiện lập Đề án “Hoàn thiện CSDLTN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành” trên phạm vi cả nước

10. Các giải pháp phòng chống rủi ro an ninh thông tin

11. Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường

12. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019

13. Thực hiện Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 15:33 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa