Home Các số bản tin Số 73 tháng 11 năm 2019

Số 73 tháng 11 năm 2019

Email In PDF.

1. Kết quả nhiệm vụ môi trường “Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và Đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững”

2. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

3. Hội thảo Tham vấn về thực trạng phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nông thôn và đề xuất giải pháp

4. Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5. Thực hiện Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

6. Kết quả thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

8. Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

9. Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11. Tăng cường thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

12. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị  về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 12 2019 10:50 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa