Home Các số bản tin Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Email In PDF.

Ngày 26/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có Báo cáo số 213/BC-STNMT kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Cụ thể như sau:

Năm 2019, Sở TNMT đã triển khai và có Văn bản số 5481/STNMT-TTr ngày 29/11/2019 gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình về nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, kết hợp với việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020” theo Kế hoạch số 5177/KH-STNMT ngày 15/11/2019 của Sở TNMT; chủ động tổ chức thực hiện các nội dung quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có liên quan đến tổ chức, hoạt động và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị mình. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công cụ theo Kế hoạch 9499/KH-UBND tỉnh ngày 23/9/2019.

Sở TNMT đã xây dựng và   tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Qua đó, tăng cường công tác quản lý TNMT, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nhằm giảm thiểu những sơ hở trong quản lý, phát hiện kịp thời những biểu hiện tham nhũng để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác liên quan đến phòng, chống tham nhũng như: Quy chế dân chủ cơ sở; công tác kê khai minh bạch tài sản; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong việc nhận quà, tặng quà, từ chối nhận quà và nộp lại quà tặng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân và công tác Thanh tra. Sở công khai đường dây nóng: số điện thoại: 0967.807979 và 0258.3822654; thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; và Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; chuyên mục: “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa” trên Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan nơi thường xuyên giao dịch với người dân, doanh nghiệp có giám sát bằng Camera.

Cổng thông tin điện tử Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa – Phạm Nhung)

Sở TNMT đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 11/01/2019) theo kế hoạch là chuyển đổi 14 người. Sở đã triển khai là trong năm 2019 đã kiểm tra 06 phòng, đơn vị và 04 Chi nhành Văn phòng Đăng ký đất đai; tổng số chuyển đổi là 13 người (trong đó có 09 người chuyển đổi theo Kế hoạch và 05 người ngoài kế hoạch, chuyển đổi do nhu cầu công việc). Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của ngành; thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 trong các lĩnh vực đât đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị… Sở đã chỉ đạo, triển khai các đơn vị trực thuộc trong toàn Sở thực hiện phần mềm quản lý văn bản; Sở đã xây dựng phần mềm nhắc việc của Sở trên cơ sở phối hợp với phần mềm quản lý văn bản Eoffice để theo dõi riêng quá trình xử lý văn bản do Lãnh đạo Sở giao các phòng, đơn vị thực hiện. Tiếp tục thực hiện phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh.

Sở TNMT cũng đã nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng chống, tham nhũng; không ngừng phối hợp với các đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên… tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên và phát hành bản tin tài nguyên môi trường khánh hòa. Trong thời gian qua, Sở đã tăng cường kiểm tra chỉ đạo, giám sát đối với cán bộ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ và không có đơn tố cáo tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ./.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: Báo cáo số 213/BC-STNMT ngày 26/12/2019

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 12 Tháng 2 2020 15:13 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa