Home Các số bản tin Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III(2019-2024)

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III(2019-2024)

Email In PDF.

Ngày 06/9/2019, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2019-2024), với sự tham gia của các đại biểu Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Khánh Hòa và toàn thể Hội viên.

Đại hội đã ban hành Nghị quyết, đề ra Phương hướng nhiệm vụ công tác Nhiệm kỳ nhiệm kỳ III (2019-2024) và kết quả bầu cử Ban chấp hành hành mới gồm 18 thành viên theo Danh sách sau:

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HỘI BẢO VỆ TN&MT NHIỆM KỲ III (2019-2024)

 

STT

Họ và Tên

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

Chức danh dự kiến

01

Phạm Văn Thơm

CN Giáo Khoa Địa chất

Cán bộ hưu trí

Chủ tịch Hội

02

Lê Thị Thu Hồng

Th.S Sinh thái học

CCT Biển Hải đảo – Sở TN&MT

Phó Chủ tịch-Tổng thư ký

03

Trần Đức Thắng

CN Quản lý kinh tế

Cán bộ hưu trí

PCT- Trưởng Ban Kiểm tra

04

Trần Giỏi

KS Lâm nghiệp

Cán bộ hưu trí

Phó Chủ tịch

05

Lê Thị Thanh Song

KS Hóa chất

Cán bộ hưu trí

Ủy viên

06

Nguyễn Thị Thanh Hương

KS Kinh tế

GĐ CT TNHH Tâm Hương

Ủy viên

07

Tống Phước Hoàng Sơn

KS Địa chất

Cán bộ Viện Hải Dương học

Ủy viên

08

Nguyễn Tác An

PGS TSKH

Cán bộ hưu trí

Ủy viên

09

Nguyễn Ngọc Hân

KS Địa chất

GĐCTCPMT Green Life

Ủy viên

10

Phan  Thế Hào

Cử nhân

GĐCTTNHH Wachtech

Ủy viên

11

Vương Thanh Tùng

CN Tin học

Cán bộ LHH Khánh Hòa

Ủy viên

12

Trần Hoàng Anh

KS Cơ khí

Cán bộ hưu trí

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Nho

Quản lý kinh tế

Cán bộ hưu trí

Ủy viên

14

Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt

Th.S Hải Dương học

TP TNMT BQL KKT Vân Phong

Ủy viên

15

Lại Minh Thông

CN Sinh học

Cán bộ hưu trí

Ủy viên

16

Hồ Thế Ân

CN Quản lý kinh tế

GĐ CTMTĐT Nha Trang

Ủy viên

17

Huỳnh Bình Thái

Th.Sĩ

Trưởng Ban QL Vịnh NT

Ủy viên

18

Nguyễn Văn Hiếu

KS Lâm Sinh

Cán bộ kỹ thuật CT Long Phú

Ủy viên

 

Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội là tiếp tục phát triển các Hội viên cá nhân và Hội viên tập thể thuộc các thành phần kinh tế; củng cố và điều chỉnh tổ chức hoạt động của Hội cho phù hợp với thực tế và nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường và củng cố hoạt động của BCH Hội và các Ban trực thuộc, chú trọng đến việc hình thành Tổ Tư vấn thuộc Ban Khoa học Kỹ thuật.

 

Mai Văn Thắng – Hội Bảo vệ TN&MT Khánh Hòa

Nguồn: Hội Bảo vệ TN&MT Khánh Hòa

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa