Home Các số bản tin Kết quả Nhiệm vụ Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững

Kết quả Nhiệm vụ Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững

Email In PDF.

Nhiệm vụ đã tiến hành khảo sát, điều tra tài nguyên thực vật có ích của tỉnh Khánh Hòa, tập trung vào các loài bản địa cho lâm sản ngoài gỗ. Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu của ngành Thực vật dân tộc học với các công cụ phỏng vấn nhanh có sự tham gia, tiến hành phỏng vấn 20 cơ quan liên quan ở địa phương, 100 hộ gia đình ở bốn cộng đồng đồng bào Raglai, Ê-đê, T’rin, Kinh có khai thác tài nguyên rừng ở các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hoà.

Trên thực địa đã tiến hành điều tra, khảo sát 6 tuyến (tổng cộng 160 km) và 30 ô tiêu chuẩn kích thước 20 x 50 m, ở các sinh cảnh tự nhiên khác nhau. Đồng thời tham khảo tài liệu trong và ngoài nước, xác định tính hữu ích của các loài thực vật. Từ đó phân tích, thống kê về nguồn tài nguyên thực vật có ích ở tỉnh Khánh Hòa;  Kết quả là đã thu thập và tạo lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên lâm sản ngoài gỗ, qua đó bổ sung và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học đã được xây dựng năm 2014 cho toàn tỉnh Khánh Hòa. Bộ dữ liệu bao gồm thông tin mô tả, sinh thái học, phân bố và hình ảnh chất lượng cao của từng loài được ghi nhận trực tiếp; Tất cả đã được xây dựng dưới dạng số hóa, có thể kiểm tra, cập nhật, khai thác và quản lý dữ liệu bằng phần mềm chuyên dụng BRAHMS, có khả năng nối kết với các phần mềm GIS, sẽ giúp tạo cơ sở khoa học tin cậy nhằm thực hiện tốt Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa vừa được xây dựng và phê duyệt. Đồng thời sẽ tạo cơ sở định hướng các hoạt động nghiên cứu và triển khai tiếp theo. Nhiệm vụ đã ghi nhận trực tiếp 266 loài thực vật bản địa có ích – gồm 201 loài có kiến thức sử dụng từ cộng đồng. Đồng thời thu thập 205 mẫu vật của 205 loài thực vật có ích, trong đó chuyển giao cho tỉnh 205 tiêu bản để phục vụ lưu trữ và trưng bày. Các loài chưa được ghi nhận và thu thập trong thời gian thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu thực vật rừng tỉnh Khánh Hòa” trong thời gian 2012-2014. Phần mẫu vật còn lại được lưu trữ tại bảo tàng của Viện Sinh thái học Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Hiện đã xác định 89 loài thực vật có ích bị đe dọa thực sự theo Sách đỏ Việt Nam (2007) và Danh lục các loài bị đe doạ trên thế giới (IUCN, 2014). Chúng đang cần được bảo tồn khẩn cấp và lâu dài.

Trong tình hình đó, nhiệm vụ này đã đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên lâm sản ngoài gỗ cho đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững. Các hoạt động bao gồm bảo tồn nguyên vị, bảo tồn chuyển vị, phát triển nguồn gen, quản lý nhà nước và sử dụng bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ. Các hoạt động này có thể triển khai thành các dự án riêng rẻ để thực hiện kết hợp các các chương trình, dự án được triển khai hoặc dự kiến được triển khai liên quan đến đa dạng sinh học ở tỉnh Khánh Hòa, chẳng hạn tuyên truyền nâng cao nhận thức, quan trắc tài nguyên, phát triển du lịch sinh thái, v.v. Nhiệm vụ cũng đề xuất 9 dự án ưu tiên thực hiện từ nay đến 2030. Nhiệm vụ cũng đã công bố 3 bài báo khoa học, gồm 3 loài thực vật mới cho thế giới và 2 loài ghi nhận mới cho Việt Nam cho trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Dự kiến sẽ tiếp tục có thêm các công bố trong thời gian tới. Kết quả này cho thấy tỉnh Khánh Hòa có nguồn tài nguyên thực vật có ích rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, nhiều loài thực vật đang bị khai thác quá mức do giá trị kinh tế và cũng vì vậy chúng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao, cần phải được quan tâm bảo tồn.

Tường Vy- CCBVMT

Nguồn: Công văn 930/CCBVMT-KHTH ngày 31/12/2019 của Chi cục Bảo vệ MT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa