Home Các số bản tin Số 74 tháng 1 năm 2020

Số 74 tháng 1 năm 2020

Email In PDF.

1. Một số đề xuất các biện pháp, công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Thư Chúc mừng năm mới của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong năm 2019

4. Thực hiện việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo Thông tư 185 của Bộ Quốc Phòng

5. Về việc hướng dẫn lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

6. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III(2019-2024)

8. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục quản lý đất đai.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và chúc tết chính quyền và đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh

11. Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tham gia cuộc vận động hạn chế sử dụng sản phẩm sản phẩm nhựa dùng một lần

12. Đánh giá hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

13. Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

14. Chi cục bảo vệ môi trường Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2019

15. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2020

16. Kết quả Nhiệm vụ Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 12 Tháng 2 2020 16:25 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa