Home Tin tiêu điểm Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt đoàn thăm hỏi, chúc tết bà con đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: Trọng Tuệ - TTCNTT).

Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt đoàn thăm hỏi, chúc tết bà con đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: Trọng Tuệ - TTCNTT).

Email In PDF.
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa