Home Các số bản tin Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

Email In PDF.

Ngày 22 tháng 3 được Liên hiệp quốc chọn làm Ngày Nước thế giới để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước, kêu gọi các hành động bảo vệ tài nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 888/STNMT-KSNKTTV&BĐKH ngày 13/3/2020 gửi các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 và UBND tỉnh tại Công văn số 2238/UBND-KT ngày 12/3/2020.

Mục đích chung của hoạt động kỷ niệm là tuyên truyền, vận động các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2020 với chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu”; tập trung sự chú ý của cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên nước. Nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước; nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện đúng quy định và phát huy tối đa hiệu quả; Các nội dung tuyên truyền phải mang tính đại chúng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Một số thông điệp Ngày Nước Thế giới 2020:

1. “Nước là tài nguyên quý giá nhất của chúng ta - Chúng ta phải sử dụng nó một cách có trách nhiệm hơn; Chúng ta phải cân bằng tất cả các nhu cầu về nước của xã hội trong khi vẫn đảm bảo những người nghèo nhất, những đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau” chính là thông điệp mà Ủy ban Nước Liên hiệp quốc (UN-Water) công bố trong ngày nước thế giới 2020.

2. Chúng ta không thể chờ đợi! Các nhà hoạch định chính sách khí hậu phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động.

3. Nước có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu! Chúng ta cần có các giải pháp về vệ sinh và nước một cách bền vững với chi phí hợp lý.

4. Tất cả mọi người đều có vai trò trong vấn đề Nước và biến đổi khí hậu. Ngay cả từ các hộ gia đình cũng cần phải có phương án sử dụng nước hiệu quả hơn.

Thực hiện kế hoạch đã ban hành nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cân đối nguồn lực thực hiện các nội dung để tuyên truyền như sau: Thiết kế, in băng rôn, poster tuyên truyền tại sở và các địa phương; In túi vải, sổ tay, tờ rơi có nội dung tuyên truyền thông điệp chủ đề ngày nước, ngày khí tượng thế giới gửi về cho các huyện, thị xã, thành phố, đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường; Đăng tin trên báo Khánh Hòa về nội dung và thông điệp ngày nước và ngày khí tượng thế giới năm 2020

Túi vải, sổ tay, tờ rơi tuyên truyền thông điệp chủ đề ngày nước, ngày khí tượng thế giới năm 2020. (Ảnh: Anh Hào)

Hoàng Anh Hào

Nguồn: Phòng KSNKTTV&BĐKH

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 15:23 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa