Home Các số bản tin Số 75 tháng 3 năm 2020

Số 75 tháng 3 năm 2020

Email In PDF.

1. Bảo tàng Viện Hải Dương Học Nha Trang tiếp nhận cá sấu Hoa cà

2. Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

3. Thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV

4. Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

5. Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về  thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

6. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

7. Kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020

9. Chi cục Bảo vệ môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

10. Giới thiệu tóm tắt Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- Tiểu dự án TP Nha Trang”

11. Những quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

12. Về vấn đề quản lý tài nguyên không gian sinh học ở Khánh Hòa trong bối cảnh đô thị hóa.

13. Nha Trang triển khai Đề án xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 15:44 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa