Home Các số bản tin Số 76 tháng 5 năm 2020

Số 76 tháng 5 năm 2020

Email In PDF.

1. Một số kết quả hữu ích từ Bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa năm 2020

2. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

3. Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

4. Cây di sản tại Khánh Hòa

5. Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

6. Thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

7. Giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (B1) của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2020

9. Chỉ thị cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

10. Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương trong năm 2020 tại Khánh Hòa

11. Quy định mới về Phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 9 2020 15:47 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa