Home Các số bản tin Số 77 tháng 7 năm 2020

Số 77 tháng 7 năm 2020

Email In PDF.

1. Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai Nghị quyết của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải cho dự án “Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy”

4. Chi cục Bảo vệ Môi trường tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5. Chỉ số về quản trị môi trường (PAPI) của Khánh Hòa năm 2019 thấp hơn năm 2018

6. Xử lý kiến nghị của người dân về việc công ty TNHH MTV Thanh Khuê gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân.

7. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2020

8. Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 1399/QĐ-TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc duy trì công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường

10. Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

11. Tin ở Thanh Niên

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 10:17 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa