Home Các số bản tin số 79 tháng 11 năm 2020

số 79 tháng 11 năm 2020

Email In PDF.

1. Chương trình “Đổi rác thải nhựa” lấy quà tặng góp phần bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Huyện Khánh Sơn tổ chức lễ công bố cây Di sản.

5. Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Xử lý kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

10. Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT về việc thực hiện Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành TN&MT.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 06 Tháng 1 2021 15:32 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa