Home TIN HĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Email In PDF.

Trong những năm qua, Sở TN&MT đã có nhiều cố gắng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ và đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành. Thành lập từ giữa tháng 4/2004, đến nay toàn Sở TN&MT có 06 phòng chuyên môn, 02 Chi cục và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 214 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Về trình độ chuyên môn, Sở có 03 công chức có trình độ thạc sĩ, 130 đại học, 12 cao đẳng và 20 trung cấp; về lý luận chính trị, có 8 công chức có trình độ cao cấp chính trị và 15 cán bộ trung cấp chính trị.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã hoàn thành công tác qui hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cũng như dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước. Trong năm 2009, 28 lượt cán bộ đã được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị; riêng trong 6 tháng đầu năm 2010 có đến 31 lượt. Hiện có 03 cán bộ học lớp Cao cấp Chính trị - hành chính và 03 cán bộ đang ôn thi Cao học Chính trị theo chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Ngoài ra còn có một số cán bộ, viên chức đã tự bỏ kinh phí, thời gian đi học thêm các lớp đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, văn thư lưu trữ, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ...để nâng cao trình độ chuyên môn.

Trong thời gian tới, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức của Sở và các phòng TN&MT cấp huyện để đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong các lĩnh vực cần có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực định giá đất, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, khoáng sản địa chất, biển và hải đảo...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 14:58 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa