Home Các số bản tin Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đổi mới hoạt động công đoàn

Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đổi mới hoạt động công đoàn

Email In PDF.
Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đổi mới hoạt động công đoàn
Nguyễn Lệ Đan Quân
Thành lập từ tháng 5/2008, đến nay Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hoà có 07 Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV), 01 Công đoàn bộ phận khối Văn phòng Sở và tổng cộng có 26 Tổ công đoàn với 204 đoàn viên. Cùng với sự phát triển của Sở TN&MT, CĐCS Sở TN&MT đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu đã đề ra trong những năm qua.
1. Công đoàn tham gia quản lý tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong Công chức, Viên chức:
- Đối với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn: Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, hàng năm các CĐCSTV đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị Công chức, Viên chức (CCVC) đúng nội quy quy định, được CCVC phát huy tính dân chủ góp ý và biểu quyết thông qua để thực hiện. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước đề ra gắn liền với cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua xây dựng tập thể lao động xuất sắc, đăng kí chiến sĩ thi đua cơ sở được các đơn vị hưởng ứng, số lượng đăng kí năm sau nhiều hơn năm trước và đạt kết quả cao.
- Đối với phong trào xanh, sạch, đẹp, an toàn cơ quan và xây dựng cơ quan văn hoá: Các cấp chính quyền và Công đoàn đưa phong trào vào nội dung thi đua hàng năm. Riêng Chính quyền và CĐCS Sở TN&MT cũng đã đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá được UBND tỉnh công nhận và tặng bằng khen trong nhiều năm liền, từ năm 2007 đến 2010.
- Đối với phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ CNH – HĐH: Công đoàn đã vận động, và tạo điều kiện để CCVC được học các lớp lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Trong 3 năm qua đã có hơn 70 CCVC được cử đi học các lớp lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, quản lý nhà nước và các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, dưới sự động viên của Công đoàn, các đoàn viên công đoàn tự học để nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học đại học văn bằng thứ hai.
2. Công đoàn quan tâm hoạt động xã hội và chăm lo lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên:
- Tiếp tục tạo dựng phong trào thi đua đến tận cơ sở, phong trào văn nghệ thể thao cũng được CĐCS phát động để các đơn vị trong ngành giao lưu và gắn bó với cơ quan, đơn vị. Hằng năm, các CĐCSTV luân phiên đăng cai tổ chức thể thao giữa các đơn vị, từ đó tìm ra các nhân tài đề cử tham gia các hoạt động phong trào của Công đoàn Viên chức tỉnh, Khối thi đua Công đoàn và ngành tài nguyên và Môi trường đạt giải cao.
BCH Công đoàn Sở TN&MT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2012.
- Hàng năm, CĐCS và các CĐCSTV vận động các đoàn viên công đoàn hàng năm đều có kế hoạch hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, phối hợp với một số đơn vị trong tỉnh tham gia vệ sinh môi trường bãi biển Nha trang, trồng cây ở các công viên và rừng ngập mặn nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6, đóng góp các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào các huyện miền núi và các tỉnh bị thiên tai, ủng hộ bộ đội Trường Sa …
- Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của CCVC luôn được đặt ở vị trí trung tâm: CĐCS tăng cường giám sát, phối hợp kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn và từng CĐCSTV; thực hiện hiệu quả quyền của người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội người lao động được hưởng; hàng năm đã tổ chức cho đoàn viên các chuyến đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh bạn; kịp thời quan tâm thăm hỏi CCVC và gia đình khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau...
3. Công đoàn quan tâm công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng:
Hàng năm CĐCS đều có tổ chức cho đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Chi bộ và góp ý đảng viên. Trong nhiệm kì qua, Công đoàn đã giới thiệu 49 đoàn viên cho các Chi bộ bồi dưỡng và toàn Đảng bộ đã kết nạp thêm 14 đảng viên mới.
4. Công đoàn luôn quan tâm đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị:
- Tiếp tục tăng cường công tác tham gia quản lý và phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, nhiệt thành trong công tác công đoàn.
- Gắn thành tích hoạt động của công đoàn với thành tích của đơn vị, động viên khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ công đoàn có thành tích trong phong trào và xem là một tiêu chí để cán bộ được đưa vào diện đào tạo, quy hoạch, đề bạt chức vụ của chính quyền, xem xét kết nạp Đảng.
- Tập trung hướng dẫn, tập huấn CĐCSTV nâng cao hiệu quả hoạt động, thường xuyên củng cố và đẩy mạnh công tác công đoàn tham mưu cho các cấp uỷ, đảng thực hiện chức năng của công đoàn.
- Xây dựng mối quan hệ, phối hợp tốt giữa chính quyền và công đoàn; chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, xem hoạt động công đoàn là đòn bẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
Với những khó khăn và thuận lợi nhất định nhưng CĐCS Sở TN&MT Khánh Hoà nhận thức rõ vai trò của tổ chức công đoàn và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nên được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp Uỷ đảng và Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐSC Sở TN&MT Khánh Hoà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước đề ra và không ngừng đổi mới hoạt động công đoàn góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
N.L.Đ.Q
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 08:34 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa