Home các số BT Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm

THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP ĐẠT KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Tiếp tục triển khai công tác thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2011 đối với nước thải công nghiệp, từ quý I.2011, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã có công văn hướng dẫn cho 105 cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh nước thải trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp năm 2011. Theo đó, các cơ sở được hướng dẫn cụ thể về phương pháp kê khai, cách tính phí và thực hiện nộp phí.

Kết quả tính đến ngày 01/6/2011, hầu hết các cơ sở có phát sinh nước thải trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành công tác kê khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp quý IV/2010 và đã có 69 cơ sở kê khai nộp phí cho quý I/2011. Những cơ sở phát sinh nhiều nước thải cũng đã thực hiện kê khai nộp phí đầy đủ theo quy định. Tổng số tiền thu được trong 6 tháng đầu năm 2011 là 82.826.188 đồng, đạt 51,77% kế hoạch năm.

Ngoài ra để phục vụ cho công tác thẩm định tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trong năm 2011, Chi cục Bảo vệ Môi trường cũng đã xây dựng kế hoạch và tiến hành lấy mẫu phân tích nước thải tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tô Vũ Sinh

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa