Home Các số bản tin Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.

GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Hồ Thị Hiền

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là bồi thường) là một công việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và bao gồm nhiều công đoạn thực hiện khác nhau. Thời gian qua, công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh từ lúc triển khai đến lúc kết thúc phần lớn thực hiện rất chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giải pháp nào đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này?

Tại các chính sách bồi thường hiện hành, chỉ có một số công đoạn được quy định thời gian như: Thời gian niêm yết công khai trước khi xác nhận nguồn gốc đất tại UBND cấp xã là 15 ngày; thời gian niêm yết công khai phương án bồi thường trước khi trình thẩm định là ít nhất 20 ngày; thời gian trình thẩm định phương án của cơ quan Tài nguyên và Môi trường là trong 5 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất. Các công đoạn còn lại được thực hiện nhanh hay chậm tùy thuộc vào trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của từng bộ phận giải quyết.

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm chậm tiến độ bồi thường. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến nguyên nhân chủ quan của hai khâu công việc sau đây:

1) Ở khâu lập phương án bồi thường

Cán bộ được giao làm nhiệm vụ bồi thường tại cấp cơ sở phải kiêm quá nhiều việc nên chưa thực sự chuyên tâm vào công tác bồi thường; tổ chức làm công tác bồi thường tại một số nơi chưa hoàn chỉnh và chưa hoạt động đúng chức năng quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP. Theo quy định, Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện là đơn vị có chức năng làm nhiệm vụ bồi thường, nhưng hiện nay tại nhiều địa phương, tổ chức này chưa được hoàn chỉnh vì thiếu người. Đối với hoạt động của Hội đồng bồi thường, Chủ tịch Hội đồng bồi thường là Phó Chủ tịch huyện, còn các thành viên của Hội đồng gồm đại diện các phòng ban của huyện, chủ yếu là kiêm nhiệm, nên thời gian bố trí cho công tác họp xét thông qua phương án bồi thường rất bị động và chưa được quan tâm đúng mức.

Từ đó, nhiều công đoạn trong quy trình về lập phương án bồi thường chưa quy định thời gian hoàn thành và trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nên thời gian thực hiện thường kéo dài mà không có cơ sở quy trách nhiệm; khâu thẩm tra xác minh hồ sơ giấy tờ nhà đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ phụ thuộc vào cán bộ cấp xã thường bị kéo dài do thiếu người; cán bộ làm công tác bồi thường chưa thật sự tâm huyết với công tác này do công việc vất vả nhưng thù lao chưa tương xứng. Ngoài ra, đối với trường hợp thu hồi đất mà chưa có dự án đầu tư, hiện nay các chính sách hiện hành chưa quy định trách nhiệm phối hợp giữa các phòng ban của huyện với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Do vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sau khi hoàn thành việc lập phương án, với tư cách là chủ đầu tư của dự án và là thành viên Hội đồng bồi thường nên phải chờ thông qua Hội đồng bồi thường cấp huyện để hoàn chỉnh phương án và trình thẩm định. Bởi thế cho nên thời gian hoàn chỉnh xong phương án thường kéo dài, góp phần làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

2) Ở khâu thẩm định phương án bồi thường

Đa số các phòng Tài nguyên và Môi trường chưa bổ sung đủ cán bộ cho mảng công việc này và do công việc còn mới mẻ nên có một số địa phương nắm bắt chính sách còn chậm. Ngoài ra chưa có quy định về thời gian thẩm định nên nhiều địa phương khi thực hiện thẩm định còn kéo dài.

Từ thực tế trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giảm tình trạng khiếu kiện do dự án kéo dài,…góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường, một số giải pháp cần xem xét là:

Thứ nhất, các cơ quan chức năng cần phải hoàn chỉnh bộ máy tổ chức làm công tác bồi thường cấp huyện, cụ thể là: bố trí đủ nhân sự cho Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện đủ mạnh để giao cho đơn vị này chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc lập và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; bổ sung người cho phòng Tài nguyên và Môi trường chuyên trách khâu thẩm định và trình ký phương án.

Thứ hai, UBND cấp huyện cần giao trách nhiệm cho Tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và có quy định về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan khi thực hiện nhiệm vụ bồi thường trên địa bàn (giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cũng như cấp huyện với các phòng ban của huyện, xã); trường hợp giao nhiệm vụ bồi thường cho Hội đồng bồi thường cấp huyện thì phải đổi mới cách họp xét của Hội đồng bồi thường để bảo đảm tiến độ thực hiện của dự án.

Thứ ba, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh như: bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; kịp thời điều chỉnh các chính sách và giá bồi thường, định mức về chi phí bồi thường và thẩm định cho phù hợp tình hình thực tế nhằm giảm bớt khiếu nại của các đối tượng bị thu hồi đất; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bồi thường.

Thứ tư, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự và thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, từ khâu kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, lập và hoàn chỉnh phương án đến khâu thẩm định trình ký phương án.

Thiết nghĩ việc nghiên cứu, thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, góp phần giải phóng mặt bằng sớm và đấy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để các kiến nghị nêu trên sớm được thực hiện, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được nhà nước giao phó.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 14:38 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa