Home Các số bản tin Khánh Hòa tiếp nhận cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000

Khánh Hòa tiếp nhận cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000

Email In PDF.

KHÁNH HÒA TIẾP NHẬN CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Tỷ Lệ 1/10.000

Ngày 14/7/2011 tại TP Nha Trang, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị bàn giao cơ sở dữ liệu (CSDL) nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 cho 05 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hiển - Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Đức Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và đại diện Sở TN&MT của 5 tỉnh.

Đại diện các Sở TN&MT tiếp nhận CSDL nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

Đây là bộ sản phẩm thuộc dự án Chính phủ “Thành lập CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước” do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty TN&MT Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2008. Sau gần 3 năm thi công, dự án đã hoàn thành bản đồ địa hình có tỷ lệ 1/10.000 ở dạng số cho 5 tỉnh với tổng số 751 mảnh, trong đó Khánh Hòa được thực hiện và cung cấp 145 mảnh bản đồ. Bộ CSDL bản đồ sẽ giúp cho việc quản lý tốt tài nguyên, điều tra cơ bản, xây dựng hệ thống thông tin địa lý, hỗ trợ việc phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội bền vững của từng địa phương cũng như khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, đây chỉ là CSDL nền và là kết quả bước đầu; do đó để phát huy hiệu quả thực tế, các địa phương được bàn giao sử dụng cần tiếp tục thường xuyên cập nhật CSDL nhằm tiến tới việc phục vụ có hiệu quả trong công tác khai thác thông tin.

Chi Phong

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa