Home Các số bản tin Hội thảo quốc tế về gió mùa Châu Á và chu trình nước

Hội thảo quốc tế về gió mùa Châu Á và chu trình nước

Email In PDF.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÓ MÙA CHÂU Á VÀ CHU TRÌNH NƯỚC

Từ ngày 22 - 24/8/2011 tại TP Nha Trang, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia Việt Nam đã hợp tác với Chương trình Nghiên cứu và Dự báo thuỷ khí quyển khu vực gió mùa châu Á MAHASRI tổ chức Hội thảo Quốc tế gió mùa Châu Á MAHASRI/HyARC lần thứ 2.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của gần 60 nhà khoa học trong khu vực và thế giới (Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Mỹ), cũng như các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam như Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Viện Địa lý, Trường Đại học TN&MT...Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề như:

- Kết quả của MAHASRI, EAMEX, AMY và các dự án liên quan;

- Gió mùa và xoáy thuận nhiệt đới ở Việt Nam và Đông Nam Á;

- Mưa lớn và dự báo mưa lớn ở Việt Nam và Đông Nam Á;

- Dự báo lũ lụt và quản lý rủi ro/giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam và Đông Nam Á;

- Tương tác mặt đất khí quyển trong khu vực gió mùa châu Á thông qua chu trình nước và vật chất;

- Biến đổi khí hậu, thích ứng và giảm nhẹ cho phát triển bền vững ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và sự hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thành công Hội thảo lần này.

P.Nước - KTTV

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa