Home Các số bản tin Sở TN&MT Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Sở TN&MT Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Email In PDF.

SỞ TN&MT KHÁNH HÒA TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi điều 12 của quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Sở TN&MT (Thanh tra Sở) thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến đất đai và tham mưu giải quyết các tranh chấp trong trường hợp các bên tranh chấp chưa có giấy chứng nhận QSD đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ được quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 mà đã được Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu.

Đến nay qua gần một năm thực hiện, Sở TN&MT với lực lượng tham mưu trực tiếp là Thanh tra Sở đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, xử lý ngay các đơn thư không thuộc thẩm quyền, tổ chức thẩm tra, xác minh và báo cáo kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền đang thụ lý.

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực TN&MT: Sở TN&MT đã triển khai 6 cuộc thanh tra (trong đó có 02 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật phòng chống tham nhũng) và 02 đoàn kiểm tra về lĩnh vực môi trường và quản lý tài nguyên nước. Đồng thời, Chánh thanh tra Sở cũng đã ban hành và kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực đất đai và tài nguyên nước đối với 15 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 219.750.000đ (Hai trăm mười chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ ngày 15/8/2010 đến ngày 15/8/2011, Sở TN&MT đã tiếp nhận 341 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đạt 104.9% so với cùng kỳ năm 2010), trong đó chỉ có 11 đơn thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở, còn lại 330 đơn không thuộc thẩm quyền. Số lượng đơn của năm sau luôn cao hơn năm trước và nội dung khiếu nại cũng ngày càng phức tạp tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai như: tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai giữa công dân và tổ chức, khiếu nại công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách tái định cư, khiếu nại các quyết định hành chính do UBND các huyện ban hành… Đối với 11 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh giải quyết 4 vụ (còn 7 vụ đang thụ lý giải quyết). Đối với những đơn không thuộc thẩm quyền thì Sở TN&MT hướng dẫn và chuyển trả theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Qua nghiên cứu các nội dung đơn thư khiếu nại của công dân có thể xác định được một số nguyên nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là:

- Công tác tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai chưa được sâu rộng đến người dân, dẫn đến người dân chưa thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

- Pháp luật đất đai trong một thời gian dài thiếu đồng bộ, thiếu cụ thể và thiếu nhất quán, khó hiểu, do đó cách hiểu và áp dụng luật có khác nhau ở một số địa phương; thêm nữa, Luật Đất đai hay thay đổi và luật ra đời sau mở rộng quyền lợi của người sử dụng đất hơn so với luật ra đời trước, dẫn đến thiếu công bằng trong việc thực hiện các chính sách của nhà nước đối với đối tượng trước và sau.

- Có một bộ phận cán bộ, công chức đôi lúc, đôi nơi còn chưa gương mẫu và một bộ phận nhân dân thiếu hiểu biết, thiếu ý thức chấp hành pháp luật.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa quyền lợi của Nhà nước (đại diện sở hữu toàn dân về đất đai) và quyền của người sử dụng đất đã được pháp luật công nhận, giữa lợi ích của xã hội, lợi ích nhà đầu tư cần sử dụng đất với người có đất bị thu hồi; một số nơi chưa chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Hiểu rõ nguyên nhân của các khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy kết quả đạt được trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sau đây nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian đến:

1. Phân công từng cán bộ, thanh tra viên; định hướng, giải quyết công việc khoa học, nhanh gọn, đúng pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu, đảm bảo thời gian trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Sở đối với các vụ việc phức tạp.

2. Yêu cầu cán bộ, thanh tra viên Thanh tra Sở phải năng động hơn nữa trong việc thực thi công vụ: chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT; duy trì và phát huy tốt mối quan hệ phối hợp không chỉ đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở mà còn cả đối với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện và chính quyền cơ sở; khi trực tiếp thụ lý hồ sơ phải chịu khó, trung thực, am hiểu pháp luật, phải chủ động trong tham mưu giải quyết hồ sơ từ khâu đầu đến khi báo cáo xác minh vụ việc với lãnh đạo, tránh đùn đẩy trách nhiệm, tránh “bàng quang” trong giải quyết công việc.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến từng cán bộ công chức, thanh tra viên và tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân, để người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

4. Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Sở, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp cần tập trung chỉ đạo tham mưu giải quyết ngay, không thể phát sinh thành điểm nóng, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp cần coi trọng công tác hòa giải.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT tại các địa phương; tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những cơ quan đơn vị, công dân vi phạm pháp luật.

H.V

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 10 2011 14:41 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa