Home các số BT Tập huấn quốc gia hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông và chiến lược về quản lý tổng hợp vùng bờ

Tập huấn quốc gia hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông và chiến lược về quản lý tổng hợp vùng bờ

TẬP HUẤN QUỐC GIA HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VÀ CHIẾN LƯỢC VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ

Thanh Hòa

Ngày 01/12/2010 tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Tổng cục Biển - Hải đảo Việt Nam và Tổ chức đối tác về quản lý môi trường khu vực biển Đông Á (PEMSEA) có tổ chức cuộc họp tham vấn và thực hiện “Chương trình quốc gia về Quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) tại Việt Nam” với đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) của 10 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng cục Biển - Hải đảo VN, đại diện PEMSEA và đại diện lãnh đạo các Sở TN&MT kể trên đã ký Bản cam kết thực hiện QLTHVB tại 10 địa phương, theo đó: Sở TN&MT của 10 tỉnh cam kết xây dựng và thực hiện mô hình QLTHVB tại địa phương mình; PEMSEA và Tổng cục Biển - Hải đảo Việt Nam cam kết hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực về QLTHVB cho các tỉnh thông qua việc đào tạo và tập huấn cán bộ, cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật, công cụ cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện chương trình QLTHVB; các Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cam kết chia sẻ các kinh nghiệm thực tế, các bài học tốt về QLTHVB cho Sở TN&MT của 07 tỉnh mới tham gia Chương trình.

Thực hiện các nội dung đã cam kết, từ ngày 25 - 28/10/2011 tại Đà Nẵng, Dự án “Điểm trình diễn quốc gia về QLTHVB” phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn quốc gia về “Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch truyền thông về QLTHVB và xây dựng Chiến lược QLTHVB”.

Thành phần tham dự gồm có: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cùng các cán bộ làm công tác về truyền thông và QLTHVB đến từ các Sở TN&MT của 17 tỉnh/thành phố trong khuôn khổ 7 tỉnh nhân rộng Chương trình QLTHVB ở Việt Nam của PEMSEA và Chương trình QLTHVB cho 14 tỉnh duyên hải miền Trung theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 09/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung:

- Truyền thông môi trường - Kế hoạch truyền thông môi trường;

- Quản lý tổng hợp vùng bờ và quá trình nâng cao nhận thức, thu hút sự tham gia của cộng động trong chương trình QLTHVB;

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về QLTHVB;

- Các giá trị của vùng bờ, các đe dọa và thách thức trong quản lý;

- Giới thiệu các Chiến lược, nguyên tắc và Chương trình hành động của Đà Nẵng.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ của Văn phòng dự án ICM - Phòng Quản lý Biển, Hải đảo thuộc Sở TN&MT Đà Nẵng đã chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược QLTHVB; các bước xây dựng Chiến lược QLTHVB, cũng như các kinh nghiệm khi thực hiện công tác truyền thông tại thành phố Đà Nẵng.

Qua lớp tập huấn đã giúp các đại biểu hiểu rõ về tầm quan trọng và cách thức xây dựng Kế hoạch truyền thông và Chiến lược về QLTHVB.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa