Home Các số bản tin Xây dựng giá đất của tỉnh năm 2012

Xây dựng giá đất của tỉnh năm 2012

Email In PDF.

Hồ Thị Hiền

Theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2003, hàng năm bảng giá đất của tỉnh sẽ được UBND tỉnh công bố áp dụng từ 01/01 đến 31/12 và theo giá thị trường. Tuy nhiên, do còn nhiều điều bất hợp lý trong quy định về Khung giá đất của Chính phủ (chưa phù hợp với thực tế) nên hầu hết các địa phương rất lúng túng khi xây dựng bảng giá đất hàng năm.

Bảng giá đất của tỉnh được xây dựng theo mức giá chuẩn từ năm 2005 và được giữ ổn định cho đến năm 2011. Do tình hình trượt giá và lạm phát năm sau luôn cao hơn năm trước, nên tại một số các khu vực, giá đất ở đô thị tại bảng giá hiện hành khá thấp so với mức giá thực tế hiện nay. Trong khi đó, tâm lý của một số UBND các huyện lại muốn giữ ổn định bảng giá để ổn định tình hình kinh kế - xã hội trên địa bàn. Vì thế đa số người dân ở các khu vực được bồi thường giải tỏa rất bức xúc vì giá bồi thường thấp nên phát sinh khiếu kiện.

Từ thực tế đó, năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa về lộ trình điều chỉnh giá đất của tỉnh từ năm 2012 đến năm 2016 nhằm bảo đảm cho giá đất của tỉnh dần dần sát với giá chuyển nhượng Quyền sử dụng đất trên thị trường (trong điều kiện bình thường) và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý. Như vậy, năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện theo lộ trình này. Theo đó, các địa phương phải trên cơ sở kết quả điều tra giá đất năm 2010 và 2011 tại địa bàn, thực hiện rà soát lại các mức giá tại Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của các huyện, thị xã, thành phố và điều chỉnh theo nguyên tắc như sau:

- Các khu vực, vị trí có mức giá quy định thấp hơn 40% giá thị trường thì điều chỉnh ngang bằng 40% giá thị trường; trường hợp điều chỉnh giá bằng 40% giá thị trường nhưng cao hơn mức giá tối đa của khung giá Chính phủ quy định (tại Nghị định 123/2007/NĐ-CP) thì tính bằng mức giá tối đa của khung giá Chính phủ quy định;

- Các khu vực, vị trí có mức giá quy định cao hơn (hoặc bằng) 40% giá thị trường thì giữ nguyên mức giá, không điều chỉnh.

Theo nguyên tắc trên, Bảng giá đất phi nông nghiệp năm 2012 của tỉnh sẽ được hoàn chỉnh trên nền Bảng giá năm 2011 với các hệ số điều chỉnh từ 1 đến 2 lần, trong đó: TP Nha Trang có hệ số điều chỉnh nhiều nhất là 2 lần, phổ biến từ 1,3 - 1,7 lần và mức giá cao nhất sau điều chỉnh là 45 triệu đồng/m2 (xấp xỉ khung giá Chính phủ quy định cho đô thị loại 1); các đô thị còn lại điều chỉnh cao nhất là 1,3 lần (phổ biến là 1,15 lần). Một số địa phương chỉ điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường do giá đất của tỉnh đã từ 40% giá điều tra trở lên như thành phố Cam Ranh, huyện Khánh Vĩnh. Bảng giá đất nông nghiệp tại một số vị trí có nhiều thuận lợi cũng được đề xuất điều chỉnh tăng bằng hệ số cho phù hợp với thực tế.

Việc ban hành bảng giá đất để thỏa mãn hết những yêu cầu của người dân là rất khó, tuy nhiên cần phải có lộ trình điều chỉnh dần dần bảng giá hàng năm để vừa không gây đột biến, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, vừa bảo đảm quyền lợi của người dân khi thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đang hoàn chỉnh dự thảo Bảng giá đất năm 2012 của tỉnh và báo cáo UBND tỉnh thông qua để trình Hội đồng Nhân dân vào kỳ họp cuối năm và thực hiện công bố theo quy định.

H.T.H

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:06 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa