Home Các số bản tin Phải giử gìn biển

Phải giử gìn biển

Email In PDF.
PHẢI GIỬ GÌN BIỂN

Biển bạc cần phải giữ gìn
Cứ ném bộc phá, đánh mìn là gay!
Tôm, cá...bị giết đêm, ngày
Giả cào còn vét nơi này, chỗ kia...
Hải sản bị giết lia chia
Mực, vích, tôm, cá...đã lìa trần gian...
San hô còn bị nát tan
Sinh vật biển không dễ dàng sinh sôi
Để giữ biển bạc cho đời
Ngư dân nhiều chỗ, nhiều nơi phải cùng
Chấp hành những quy định chung
Nhân dân, luật pháp hãy cùng nhắc nhau
Đánh chất nổ, phải tóm đầu
Để cho hải sản ngày sau có dùng

TRÍ NHÂN

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa